Universiteit Leiden

nl en

Stichting Praesidium Libertatis

Doelstelling

De Stichting Praesidium Libertatis stelt studenten van de Central European University (CEU) Budapest in de gelegenheid om door middel van scholarships van de Stichting postdoctorale onderwijsprogramma's in Leiden te volgen. Het scholarship omvat onder andere financiering van collegegeld, verzekering, vergoeding van reiskosten en een maandelijkse toelage.

Beleid

Stichting Praesidium Libertatis belegt de vermogens op solide en verantwoordelijke wijze. De uitkering uit de vermogens worden uitgekeerd overeenkomstig de statuten en/of reglementen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een overzicht van de activiteiten van de stichting is opgenomen in het jaarverslag.

Contactgegevens

Postbus 9500 
2300 RA Leiden 

RSIN-nummer

809750399

Financiën

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.