Universiteit Leiden

nl en

Examencommissies

Elke opleiding heeft een examencommissie. De examencommissie ziet toe op naleving van de Onderwijs- en Examenregeling.

Werkzaamheden van de examencommissie

  • het waken over het niveau van tentamens;
  • het beoordelen van onder andere vrijstellingsverzoeken, keuzevakkenpakketten, stageaanvragen en andere verzoeken;
  • het behandelen van gevallen van fraude;
  • het uitbrengen van het bindend studieadvies namens het faculteitsbestuur;
  • het aanwijzen van examinatoren.

Zie voor meer informatie de Regels en Richtlijnen Examencommissies Geesteswetenschappen.

De examencommissies van Geesteswetenschappen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.