Universiteit Leiden

nl en

BOC: Bachelor Opleidingscommissie

Meedenken en -praten over de bacheloropleiding, dat is de taak van de Bachelor Opleidingscommissie (BOC). De BOC vergadert eens per maand. De vergaderingen zijn openbaar.

Taken

De BOC houdt zich bezig met het voortdurend bijschaven en aanpassen van het onderwijsprogramma. Dit gebeurt door onderwijsevaluaties op grote en kleine schaal. Er wordt daarbij gekeken naar:

  • de overlap tussen cursussen
  • de aansluiting van cursussen op elkaar 
  • regelingen van tentamens en examens etc.

De Bachelor Opleidingscommissie (BOC) brengt advies uit aan het opleidingsbestuur. Om dit advies van een brede basis te kunnen voorzien, zitten naast een docent van elke sectie ook zes studenten in de commissie. Bij reorganisaties van het onderwijs wordt getracht studenten zo veel mogelijk te betrekken.

Rol studenten

Een student krijgt met de BOC te maken in de vorm van schriftelijke onderwijsevaluaties en evaluatiepanels. Daarnaast kan een student zelf leden van de BOC benaderen met een opmerking over het programma via boc.psychologie@fsw.leidenuniv.nl.

Studentleden 2019-2020

Elk jaar worden in september de studentleden van de BOC door hun medestudenten verkozen om hen te vertegenwoordigen. In 2019-2020 vertegenwoordigen deze studenten hun medestudenten:

  • Tweedejaars IBP, Dune Jansen
  • Tweedejaars NBP , Vincent Flierman
  • Derdejaars NBP, Fréderique Verbeek
  • Derdejaars NBP, Kiona Zandvliet
  • Deeltijd, Mary de Boer-Groen
  • Premaster, Veerle van Putten
  • Premaster, Lune Pool

E-mail: boc.psychologie@fsw.leidenuniv.nl

Docentleden

Toehoorders

Voorzitter

Ellen de Bruijn - Universitair hoofddocent

Ambtelijk secretaris

Kim Minnebo – Instituutsbureau Psychologie

Contact

Secretariaat Bachelor Opleidingscommissie (BOC)
T.a.v. Kim Minnebo
Instituutsbureau Psychologie
Universiteit Leiden
Postbus 9555
2300 RB LEIDEN

Verdere informatie
Huishoudelijk Reglement Bachelor Opleidingscommissie Psychologie (pdf)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.