Universiteit Leiden

nl en

Instituut voor Strafrecht & Criminologie

Het Instituut bestaat uit twee afdelingen: 

Afdeling Straf- en Strafprocesrecht 

Deze afdeling houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van Strafrecht en Strafprocesrecht. Het Bachelor onderwijs vindt plaats in het 1e en 3e jaar van de opleiding Rechtsgeleerdheid. In het vierde studiejaar wordt de Afstudeerrichting Straf- en strafprocesrecht verzorgd, die onderdeel uitmaakt van de Master Rechtsgeleerdheid. 
De afdelingsvoorzitter is  Prof.mr.dr. J.W. Ouwerkerk
De secretaris van de afdeling is  mr. dr. M. Samadi.

Afdeling Criminologie 

Deze afdeling houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van Criminologie. Er is een aparte opleiding Criminologie, met een Bachelor en Master onderdeel. Uitgebreide informatie hierover is te vinden elders op de website: bij het onderdeel over de opleidingen en bij de informatie over de Master Criminaliteit en Rechtshandhaving, en de Master Forensische Criminologie. Voorts participeert de afdeling in de bachelor Urban Studies en de master Law & Society.
De afdelingsvoorzitter is prof.mr.dr. M.J.J. Kunst. Hij is tevens voorzitter van het management team dat verder bestaat uit prof.mr.dr. M.M. Boone, mr. S.G.C. van Wingerden M.Sc., dr. M. Sentse en S.J.J. Mattheus.

De wetenschappelijk directeur van het Instituut is prof. mr. J.M.ten Voorde. Hij is tevens voorzitter van het instituutsoverleg, dat regelmatig plaatsvindt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.