Universiteit Leiden

nl en

Kandidaatstelling

Jaarlijks vinden facultaire verkiezingen plaats voor de Faculteitsraad. De leden van de studentgeleding worden voor 1 jaar gekozen de leden van de personeelsgeleding voor twee jaar. Iedere faculteit heeft een facultair stembureau dat ten tijde van de kandidaatstelling en verkiezingen het reglement handhaaft en onder andere de kiesregisters en de geldigheid van de kandidaatstelling controleert. Daarnaast onderhoudt het facultaire stembureau contact met het centrale stembureau. De procedures van de kandidaatstelling en verkiezingen zijn geregeld in het Kiesreglement faculteits- en dienstraden. Faculteit Governance and Global Affairs hanteert een personenstelsel.

Klik hier voor meer informatie over de verkiezingen en formulieren voor de kandidaatstelling.

Kandidaatstelling 2022

In april vindt de kandidaatstelling plaats voor de verkiezingen van de Faculteitsraad. In verband met de corona-crisis vinden de kandidaatstelling en de verkiezingen dit jaar online plaats. Medewerkers en studenten van de Faculteit Governance and Global Affairs kunnen het volledig ingevulde kandidaatstellingsformulier via email inleveren bij het stembureau. De e-mail moet worden verzonden vanuit een uMail of ULCN-account.

Let op: Kandidaatstellingsformulieren dienen compleet ingevuld te zijn, inclusief de gegevens en handtekening van vijf studenten of medewerkers van de Faculteit Governance and Global Affairs die de kandidaatstelling steunen.

Leden facultair stembureau

Het facultair stembureau van de Faculteit Governance and Global Affairs bestaat uit:

Contact: stembureau@fgga.leidenuniv.nl

Faculteitsraad: stel je verkiesbaar!

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.