Universiteit Leiden

nl en

Opleidingscommissie

In de opleidingscommissie (OCP) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OCP kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud en opbouw van de onderwijsprogramma's en onderwijsfaciliteiten.

De OCP bestaat uit 6 studentleden en 6 docentleden. De zittingstermijn van de studenten is een jaar - herverkiezing is mogeljik. De zittingstermijn van de personeelsleden docenten is 2 jaar - herverkiezing is mogelijk.

Studentleden OCP

  • Willemijn Giltaij
  • Jade Haasnoot
  • Nina Imming
  • Vera van der Kolk
  • Esmee van der Geest
  • Sophie Kooij
Van links naar rechts: Nina, Jade, Willemijn, Anouk, Sophie en Vera.
Van links naar rechts: Willemijn Giltaij, Jade Haasnoot, Nina Imming, Vera van der Kolk, Esmee van der Geest, Sophie Kooij.

Contact met de studentleden van de OCP

De studentleden van de OCP stellen zich onder meer tot doel de belangen van alle studenten Pedagogische Wetenschappen zo goed mogelijk te behartigen. Studenten met vragen en opmerkingen over of kritiek op het onderwijsprogramma kunnen te allen tijde bij hen terecht. Gezien het aantal studenten in de Opleidingscommissie is het voor de studentleden moeilijk om precies te weten wat er allemaal speelt. Daarom is besloten tot het oprichten van een forum op de Blackboardpagina van de OCP. Studenten kunnen van het forum gebruik maken om, op een constructieve wijze, aan te geven wat zij binnen de opleiding missen, juist erg waarderen of waarmee zij het oneens zijn.

Contact

De studentleden kaarten de opmerkingen aan binnen de opleidingscommissie en melden aan de studenten terug wat er met de opmerkingen is gebeurd. Studenten die hun opmerkingen niet op het forum willen plaatsen kunnen ook altijd rechtstreeks mailen met de opleidingscommisie.

Stuur een mail naar de opleidingscommisie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.