Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap - Studentenraad

De Studentenraad (SR) is een medezeggenschapsorgaan van het LUMC. De raad vertegenwoordigt alle studenten van de opleidingen Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Farmacie, Vitality and Ageing en Population Health Management en adviseert gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs en de organisatie.

Taken en rechten studentenraad

De Studentenraad volgt de Raad van Bestuur kritisch gedurende het jaar en heeft advies- en instemmingsrecht op diverse kwesties binnen het LUMC:

 • het Onderwijs- en Examenreglement (OER),
 • uitvoering onderwijsbeleid,
 • de jaarlijkse facultaire begroting.

Leden studentenraad

De Studentenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van zeven studenten en de studentassessor sluit aan bij vergaderingen als toehoorder. 

 • Rebecca Vullings, voorzitter
 • Puck Versteegh, vice-voorzitter
 • Sissi Zhang, secretaris
 • Max Andringa, lid
 • Ben van den Aardweg, lid
 • Khushi Barua, lid
 • Evine Appelman, lid
 • Matteo Demorest, student-assessor
Alle leden van de Studentenraad 2023-2024 poseren voor de foto in de beeldengalerij van het LUMC
Studentenraad 2023-2024

Benoemingstermijn

De benoemingstermijn is één jaar en loopt van 1 september tot 31 augustus.

Contact

Heb je een vraag? Stel je vraag aan de Studentenraad via studentenraad@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.