Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap - studentenraad

De studentenraad (SR) van het LUMC vertegenwoordigt alle studenten van de opleidingen Geneeskunde (BSc en MSc), Biomedische wetenschappen (BSc en MSc), Farmacie (MSc) en Vitality and Ageing (MSc) en is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur van het LUMC.

Taken en rechten studentenraad

De studentenraad volgt de Raad van Bestuur kritisch gedurende het jaar en heeft advies- en instemmingsrecht op diverse kwesties binnen het LUMC:

 • het Onderwijs- en Examenreglement (OER),
 • het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP)
 • de jaarlijkse facultaire begroting.

Leden studentenraad

De Studentenraad bestaat uit zeven verkozen studenten. De studentassessor completeert de SR als toehoorder. De zittingstermijn van de SR is één academisch jaar.

 • Koen Wijsman, voorzitter
 • Fleur Meulmeester, vice-voorzitter
 • Marlies Wagener, secretaris
 • Willem van den Akker, lid
 • Sanne Franssen, lid
 • Eline Fung Fen Chung, lid
 • Bo van Oldenmark, lid
 • Rebekka van Beek, studentassessor
Studentenraad LUMC 2020-2021
Studentenraad LUMC 2020-2021

Contact

Heb je een vraag? Stel je vraag aan de studentenraad via studentenraad@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.