Universiteit Leiden

nl en

Beroepsprocedure

Studenten kunnen een beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) als ze het niet eens zijn met een studiegerelateerd besluit. In het document Beroepsprocedure lees je welke stappen je moet ondernemen om een beroep in te stellen.

Wie kan in beroep gaan?

Ben je door een beslissing van een examencommissie of examinator rechtstreeks in je belang getroffen? Dan kun je in beroep gaan. Je kunt alleen een beroep indienen als je zelf direct de gevolgen van een beslissing of het uitblijven van een beslissing ondervonden hebt.

Beroepsgrond

Je moet je beroep op wettelijke grond kunnen aanvoeren. Dit doe je door aan te tonen dat de beslissing in strijd is met het recht. Je kunt denken aan:

Beroepschrift versturen

Het beroepschrift moet voorzien zijn van:

  • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
  • de datum waarop het beroep wordt ingediend (de dagtekening)
  • een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht
  • argumenten waarom de beslissing onjuist is

Je ondertekent het beroepschrift en stuurt dit samen met een kopie van de beslissing waar je het niet mee eens bent naar:

Universiteit Leiden 
College van Beroep voor de Examens 
Postbus 9500 
2300 RA Leiden  

Of e-mail het beroepschrift naar CBE@bb.leidenuniv.nl.

Beroepstermijn

Het beroep moet plaatsvinden binnen 6 weken na dagtekening van het besluit. Ben je te laat met het indienen van het beroepschrift? Dan kan je verzoek alleen in behandeling worden genomen als je een gegronde reden hebt voor het te laat indienen. Vakantie, fouten, nalaten van een gemachtigde, verhuizing en dergelijke zijn in ieder geval geen goede redenen.

Bij onverwijlde spoed, kan de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens tevens een voorlopige voorziening treffen op verzoek van de student die het beroepschrift indient.

Meer tijd nodig?

Je kunt meer tijd aanvragen wanneer je denkt langer dan 6 weken nodig te hebben voor het opstellen van het beroepschrift. Om je recht op beroep niet te verspelen moet je binnen 6 weken een pro forma beroepschrift (voorbeeld) indienen bij het CBE. Hierin geef je kort aan waartegen je in beroep gaat en dat je in een latere brief de motivering van je beroepschrift geeft. 

Beroep aantekenen

Als je het niet eens bent met de uitspraak van het CBE, dan kun je daartegen binnen 6 weken beroep aantekenen bij de Raad van State.

Je kunt pas bij de Raad van State in beroep gaan, wanneer je de beroepsprocedure bij het CBE hebt doorlopen.

Ondersteuning

Heb je na het lezen van de informatie vragen over de procedure, dan kun je contact opnemen met een studentendecaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.