Universiteit Leiden

nl en

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het bestuur en beheer van de universiteit in haar geheel.

Afbeelding van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden
College van Bestuur vlnr: Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos

Samenstelling

 
Rector magnificus

Prof.dr.ir. Hester Bijl
1e termijn: 8 februari 2021 t/m 7 februari 2025

Hester Bijl is rector magnificus van de Universiteit Leiden. Zij is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de universiteit. De hooglerarenbenoemingen en wetenschappelijke integriteit maken tevens onderdeel uit van de onderzoeksportefeuille. Hester Bijl is tevens het aanspreekpunt voor LERU, Una Europa en de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park. 

Voorzitter

Prof.mr. Annetje Ottow
1e termijn: 8 februari 2021 t/m 7 februari 2025

Annetje Ottow is voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit. Zij is verantwoordelijk voor de strategie, valorisatie, allianties en externe betrekkingen, internationale betrekkingen, communicatie, alumnibeleid, sociale veiligheid, diversiteit en inclusiviteit, en duurzaamheid van de universiteit. Annetje Ottow is tevens het aanspreekpunt voor de campusontwikkeling in de Leidse binnenstad.

Vicevoorzitter

Drs. Martijn Ridderbos
1e termijn: 8 mei 2017 t/m 7 mei 2021
2e termijn: 8 mei 2021 t/m 7 mei 2025

Martijn Ridderbos is vicevoorzitter van het College van Bestuur van de universiteit. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, vastgoed, ICT en onderzoeksinfrastructuur, HRM en fysieke veiligheid op de universiteit. Martijn Ridderbos is tevens aanspreekpunt voor de ontwikkeling van de Campus Den Haag.

Verantwoordelijkheid

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de hele universiteit.

Wat doet het College van Bestuur?

  • Stelt het Bestuurs- en Beheersreglement vast.
  • Is eindverantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van de universiteit.
  • Vaardigt de richtlijnen uit aan de faculteitsbesturen voor de organisatie en coördinatie van de uitoefening van hun bevoegdheden.
  • Mandateert bevoegdheden op het gebied van bedrijfsvoering aan de faculteitsbesturen, de directeuren van de niet-facultaire eenheden, de centrale eenheden en de universitaire servicecentra.
  • Geeft mandaathouders indien nodig instructies.

Positie binnen de universiteit

Het CvB is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Leiden. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het CvB.

Contact

Secretaris CvB

secretaris@bb.leidenuniv.nl
telefoon: 071 527 3153 

Secretariaat

De leden van het CvB hebben elk een eigen contactpersoon

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2312 EZ Leiden
Plan uw route

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.