Universiteit Leiden

nl en

Examencommissies

Werkzaamheden van de examencommissie

  • Het waken over het niveau van tentamens;
  • Het beoordelen van onder andere vrijstellingsverzoeken, keuzevakkenpakketten, stageaanvragen en andere verzoeken;
  • Het behandelen van gevallen van fraude;
  • Het aanwijzen van examinatoren.

Om deze taken te kunnen uitoefenen beschikt de examencommissie over:

  • Expertise van het borgen van de kwaliteit van (online) tentamens, bijvoorbeeld middels het uitvoeren van psychometrische analyses (p-waarden, rit-waarden, betrouwbaarheid), het gebruik van beoordelingsinstrumenten (rubrics, feedback) of middels het organiseren van collegiale feedback;
  • Expertise van het borgen van het geheel van beoordelingen binnen een opleiding, bijvoorbeeld middels de opzet en het gebruik van een toetsplan voor een opleiding;
  • Expertise op gebied van het organiseren van (online) tentamens, bijvoorbeeld middels instructies voor surveillanten, tentamenprotocollen voor studenten en de inzet van proctoringsoftware bij online tentamens.

Examencommissie lerarenopleiding

Examencommissie tweejarige educatieve master

Voor de opleidingen Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen en Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen.

Contact voor beide examencommissies

Een verzoek aan de examencommissie kun je indienen met dit formulier.

Voor vragen kun je contact opnemen via e-mail: examencie@iclon.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.