Universiteit Leiden

nl en

Bestuursondersteuning

De afdeling Bestuursondersteuning ondersteunt het Faculteitsbestuur, het Faculteitsbureau, de Faculteitsraad en daarmee de faculteit als geheel bij de beleids- en besluitvormingscyclus, de overleggen die daarbij horen en bestuurlijke communicatie ter voorbereiding en afhandeling hiervan. Daarnaast ondersteunt BO de bestuursleden en hoofden op agenda-technisch gebied en bij hun leidinggevende taak. Team BO geeft strategisch, tactisch en operationeel advies over beleid, bestuur, processen en procedures.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.