Universiteit Leiden

nl en

Studenten Klankbordgroep

De Studenten Klankbordgroep (SKG) is een informeel platform dat optreed als consultant voor het facultair beleid. De SKG komt 1x per maand, onder voorzitterschap van de assessor, samen om het over uiteenlopende onderwerpen zoals studieadvisering, studentencommunicatie en de faciliteiten van het gebouw te hebben. De SKG is een verbindende factor tussen de verschillende facultaire gremia, die normaal gesproken niet snel met elkaar in contact komen.

Doelen en taken SKG

  • De SKG geeft gevraagd (en desgewenst ook ongevraagd) advies aan betrokkenen binnen de onderwijsorganisatie;
  • de SKG vormt een aanvullende, informele klankbordfunctie tussen zeggenschap, medezeggenschap en andere facultaire studenten gremia;
  • de SKG signaleert tijdig thema’s die bij studenten spelen, en zorgt dat de behandeling van dit thema bij het juiste gremium terecht komt.

Leden SKG

Voorzitter  Assessor  Laura Boncz
Secretaris  LUS-lid FSW Birthe van der Heide
Algemene 
leden
Commissaris Onderwijs SPIL Frederika Togtema
  Commissaris Onderwijs Labyrint Sanna Plomp  
  Commissaris Onderwijs Emile Aimée Lubach  
  Assessor Onderwijs Itiwana Ana Garcia-Casillas Martinez-Gomez 
OLC leden 2 leden OCP Pedagogische Wetenschappen
  • Britt Heuvelman  
  • Mike Ushakov
  1 lid OLC Politieke Wetenschappen bachelor João Bazelga 

 

  1 lid OLC Politieke Wetenschap master Merel van Assem

 

  1 lid BOC Psychologie Nima Hakim
  1 lid (R)MOC Psychologie Olivia Gadberry  
  2 leden OLC CA-OS
  • Liselotta Emilie Jahnke    
  • Mees Visser
FR lid 1 lid Faculteitsraad Ali Koray Guclu 
OB lid 1 studentlid opleidingsbestuur Pablo Pandocchi 
Student-ambassadeur 1 student-ambassadeur Anouk Rog  

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.