Universiteit Leiden

nl en

Studenten Klankbordgroep

De Studenten Klankbordgroep (SKG) is een informeel platform dat optreed als consultant voor het facultair beleid. De SKG komt 1x per maand, onder voorzitterschap van de assessor, samen om het over uiteenlopende onderwerpen zoals studieadvisering, studentencommunicatie en de faciliteiten van het gebouw te hebben. De SKG is een verbindende factor tussen de verschillende facultaire gremia, die normaal gesproken niet snel met elkaar in contact komen.

Doelen en taken SKG

  • De SKG geeft gevraagd (en desgewenst ook ongevraagd) advies aan betrokkenen binnen de onderwijsorganisatie;
  • de SKG vormt een aanvullende, informele klankbordfunctie tussen zeggenschap, medezeggenschap en andere facultaire studenten gremia;
  • de SKG signaleert tijdig thema’s die bij studenten spelen, en zorgt dat de behandeling van dit thema bij het juiste gremium terecht komt.

Leden SKG

Voorzitter  Assessor  Linde Helfrich
Secretaris  LUS-lid FSW  Leonie Andriessen 
Algemene 
leden
Commissaris Onderwijs SPIL  Catrin Böcher
  Commissaris Onderwijs Labyrint  Lianne Belt
  Commissaris Onderwijs Emile  Laura Nederhof
  Assessor Onderwijs Itiwana  Wouter Keijzer
  2 leden OCP Pedagogische Wetenschappen  Vera van der Kolk, Sophie Kooij
  1 lid OLC Politieke Wetenschappen bachelor  Niels de Brabander
  1 lid OLC Politieke Wetenschappen master  Hannah Wasmus
  1 lid BOC Psychologie  Vincent Flierman
  1 lid (R)MOC Psychologie  Suzanne Splinter
  2 leden OLC CA-OS  Dante Boomgaard, vacature
  1 lid faculteitsraad  Jolien Schurg
  1 studentlid opleidingsbestuur  Dhwani Goel (Politieke   Wetenschap)
  1 student-ambassadeur  Noa Majeau
 (Psychologie)

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.