Universiteit Leiden

nl en

Studenten Klankbordgroep

De Studenten Klankbordgroep (SKG) is een informeel platform dat optreed als consultant voor het facultair beleid. De SKG komt 1x per maand, onder voorzitterschap van de assessor, samen om het over uiteenlopende onderwerpen zoals studieadvisering, studentencommunicatie en de faciliteiten van het gebouw te hebben. De SKG is een verbindende factor tussen de verschillende facultaire gremia, die normaal gesproken niet snel met elkaar in contact komen.

Doelen en taken SKG

  • De SKG geeft gevraagd (en desgewenst ook ongevraagd) advies aan betrokkenen binnen de onderwijsorganisatie;
  • de SKG vormt een aanvullende, informele klankbordfunctie tussen zeggenschap, medezeggenschap en andere facultaire studenten gremia;
  • de SKG signaleert tijdig thema’s die bij studenten spelen, en zorgt dat de behandeling van dit thema bij het juiste gremium terecht komt.

Leden SKG

Voorzitter  Assessor  Noah Westerlaken
Secretaris  LUS-lid FSW  Lars van Wijk 
Algemene 
leden
Commissaris Onderwijs SPIL  Marit van der Heide
  Commissaris Onderwijs Labyrint  Anisa Opdam
  Commissaris Onderwijs Emile  Gaby Zalm
  Assessor Onderwijs Itiwana  Annika Kruger
  2 leden OCP Pedagogische Wetenschappen  Lisa van Velzen & Lonneke Steenbergen
  1 lid OLC Politieke Wetenschappen bachelor  

 Sabrina Dadow

  1 lid OLC Politieke Wetenschappen master   

 Merle Giehler

  1 lid BOC Psychologie  

Fianne de Boer

  1 lid (R)MOC Psychologie  

Vivianne Baljon

  2 leden OLC CA-OS  Benjamin Maldonado & Orestes Kyrgiakis
  1 lid Faculteitsraad  

Carina ten Doesschate

  1 studentlid opleidingsbestuur  Arianna Pearlstein
  1 student-ambassadeur  

Noa Majeau

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.