Universiteit Leiden

nl en

Studenten Klankbordgroep

De Studenten Klankbordgroep (SKG) is een informeel platform dat optreed als consultant voor het facultair beleid. De SKG komt 1x per maand, onder voorzitterschap van de assessor, samen om het over uiteenlopende onderwerpen zoals studieadvisering, studentencommunicatie en de faciliteiten van het gebouw te hebben. De SKG is een verbindende factor tussen de verschillende facultaire gremia, die normaal gesproken niet snel met elkaar in contact komen.

Doelen en taken SKG

  • De SKG geeft gevraagd (en desgewenst ook ongevraagd) advies aan betrokkenen binnen de onderwijsorganisatie;
  • de SKG vormt een aanvullende, informele klankbordfunctie tussen zeggenschap, medezeggenschap en andere facultaire studenten gremia;
  • de SKG signaleert tijdig thema’s die bij studenten spelen, en zorgt dat de behandeling van dit thema bij het juiste gremium terecht komt.

Leden SKG

Voorzitter  Assessor  Laura Boncz
Secretaris  LUS-lid FSW  Yesim Benli 
Algemene 
leden
Commissaris Onderwijs SPIL  Elena van der Klok  
  Commissaris Onderwijs Labyrint  Syd Peters
  Commissaris Onderwijs Emile  Merijne Hoogeweegen
  Assessor Onderwijs Itiwana  Des van Binnebeke
OLC leden 2 leden OCP Pedagogische Wetenschappen
  •  Lonneke Steenbergen
  • Anouk Gijben
  1 lid OLC Politieke Wetenschappen bachelor  Huba Varga

 

  1 lid OLC Politieke Wetenschap master  Shakki Bhat

 

  1 lid BOC Psychologie  

 Nicky van der Waard

  1 lid (R)MOC Psychologie  

Tim Christmann

  2 leden OLC CA-OS
  • Benjamin Maldonado
  • vacature
FR lid 1 lid Faculteitsraad  

 Lotte Honselaar

OB lid 1 studentlid opleidingsbestuur  Arianne Pearlstein
Student-ambassadeur 1 student-ambassadeur  

Caroline Jongenotter

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.