Universiteit Leiden

nl en

Dienstraden

De dienstraden zijn de universitaire medezeggenschapsorganen van de centrale diensten. De dienstraad behartigt het welzijn en de belangen van de medewerkers en verbetert de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg. 

De dienstraad werkt volgens het Reglement dienstraden dat vastgesteld is door het College van Bestuur. 

Advies- en informatierecht

De dienstraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De directie moet hierop reageren. Verder moet de directie inlichtingen geven over het gevoerde beleid. Bij nieuw beleid heeft de dienstraad ook soms instemmingsrecht.

Dienstraden Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden kent de volgende dienstraden:

  • Dienstraad Afrika Studiecentrum (ASCL)
  • Dienstraad Bestuursbureau
  • Dienstraad Studenten- en Onderwijszaken (SOZ)
  • Dienstraad ICLON
  • Dienstraad ISSC
  • Dienstraad Universitair Facilitair Bedrijf (UFB)
  • Dienstraad Universiteitsbibliotheken (UBL)
  • Dienstraad Vastgoed
  • Dienstraad ASSC
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.