Universiteit Leiden

nl en

Instituut voor Privaatrecht

Het Instituut voor Privaatrecht bestaat uit vijf afdelingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het geven van onderwijs en het doen van onderzoek.

Onderwijs

Bachelor

Het Instituut voor Privaatrecht verzorgt onderwijs in de bacheloropleidingen: 

Daarnaast is het instituut ook betrokken bij de Engelstalige afstudeerrichting International Business Law.

Master

Op masterniveau verzorgt het instituut:

Daarnaast participeert het instituut in de Engelstalige advanced masteropleidingen European and International Business Law

Postacademisch onderwijs

Wat betreft postacademisch onderwijs verzorgt het instituut zowel cursussen die één of meer dagdelen beslaan als meerdaagse verdiepingscursussen en leergangen.

Leiden Law Courses

Ook neemt het Instituut voor Privaatrecht deel aan het Leiden Law Courses-programma dat Engelstalige vakken aanbiedt aan met name buitenlandse en uitwisselingsstudenten.

Onderzoek

Het Onderzoeksprogramma van het Instituut voor Privaatrecht draagt de naam Coherent Privaatrecht. Dit onderzoeksprogramma hangt samen met het op universitair niveau geformuleerde profileringsgebied Interaction between Legal Systems (Interactie tussen Rechtssystemen).

Het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht analyseert de inpassing van nieuwe (nationaal) publiekrechtelijke regelgeving en Europese en internationale rechtsontwikkelingen in het privaatrecht. In dit onderzoeksprogramma staat enerzijds de wisselwerking tussen het Nederlands privaatrecht en andere nationale rechtsgebieden en anderzijds de wisselwerking tussen het Nederlandse privaatrecht en Europese en internationale rechtsontwikkelingen centraal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.