Universiteit Leiden

nl en

Samenstelling

De Opleidingscommissies (OLC) bestaat voor de helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten. De voorzitter van een OLC is de desbetreffende opleidingsdirecteur, die echter geen lid is van de OLC. De zittingsduur van de studentleden is één jaar (van 1 november in een bepaald studiejaar tot en met 31 oktober van het studiejaar daaropvolgend) en van docentleden drie jaar.

Gezamelijke OLC
De Gezamelijke Opleidingscommissie wordt voorgezeten door een uit haar midden gekozen voorzitter. Deze functie wordt vervuld door een docentlid, deze periode is dat Stijn Voskamp. De vicevoorzitter, deze periode vervuld door Rick Rodenburg, is een studentlid en wordt ook gekozen. Beiden worden verkozen voor de duur van één zittingsperiode. Daarnaast wordt de opleidingscommissie bijgestaan door de ambtelijke secretaris, Nard Willemse.

1) Opleidingscommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht en Fiscaal Recht

Studentleden

Chieljon Tornij

Leanne Mourits 

Wirsaisha Santokhi  

Docentleden

mr. Jorieke Manenschijn

Voorzitter (niet-lid)

prof.dr. Bastiaan Rijpkema - opleidingsdirecteur Propedeuse jurische opleidingen

Contactgegevens OLC-propedeuse@law.leidenuniv.nl

 

Opleidingscommissie opleiding Rechtsgeleerdheid
2a) Opleidingscommissie bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Studentleden

Edo Crommelin 

Melanie Overmars

Eline Beekman 

Annelisa Hehakaya 

Docentleden

mr. Jorieke Manenschijn

mr. Jonathan Huijts

Voorzitter (niet-lid) prof.dr. Bastiaan Rijpkema (opleidingsdirecteur ba2 en ba3 Rechtsgeleerdheid)
Contactgegevens OLC-rechtsgeleerdheid-bachelor@law.leidenuniv.nl

 

2b) Opleidingscommissie masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Studentleden

Emma Pellegrom 

Collin van Loon (Encyclopedie en Filosofie van het Recht) 

Selma Hajjari (Staats- en Bestuursrecht) 

Charlotte Fioole (Ondernemingsrecht) 

Kirsten Pool (Civiel Recht) 

Sterre Bours (Straf- en Strafprocesrecht) 

Rick Rodenburg (Ondernemingsrecht) 

Jelmer Richel (Financieel Recht) 

Docentleden

mr. Stijn Voskamp (Civiel recht)

dr. Cecily Rose (Public International Law)

(en, indien nodig, de zes coördinatoren van de overige afstudeerrichtingen)

Voorzitter (niet-lid) mr. dr. Armin Cuyvers - opleidingsdirecteur master Rechtsgeleerdheid
Contactgegevens OLC-rechtsgeleerdheid-master@law.leidenuniv.nl

 

3) Opleidingscommissie opleiding Notarieel recht

Studentleden

Rick van der Salm (ba) 

Floris Huizinga (ma) 

Quirine Zwijnenberg (ma) 

Annemarie van Schaik (ma) 

Docentleden

mr. Rick Weijers

mr. Michelle Michels

Voorzitter (niet-lid)

dr. mr. Peter van Es – opleidingsdirecteur Notarieel Recht

Contactgegevens OLC-notarieelrecht@law.leidenuniv.nl


4) Opleidingscommissie opleiding Fiscaal recht

Studentleden

Christiaan Bauer (ba)

Liselot Boekhoudt (ba)

Helin Yagmur (ba) 

Docentleden

dr. Hendrik Vrijburg
mr.drs. Judith Reijnen

Voorzitter (niet-lid) mr. dr. Esther Huiskers - Stoop - opleidingsdirecteur Fiscaal Recht
Contactgegevens OLC-fiscaalrecht@law.leidenuniv.nl

 

5) Opleidingscommissie opleiding Criminologie

Studentleden

Anna-Louise de Vos (propedeuse) 

Kayleigh Gielis (ba) 

Robbin Talens (ba) 

Mariatereza Kokaj (ma Crime and Criminal Justice) 

Manasvii Varma (ma Crime and Criminal Justice) 

Hannah Saberi (ma Forensische criminologie) 

Docentleden

dr. Anouk den Besten

dr. Hilde Wermink

Voorzitter (niet-lid) mr. Sigrid van Wingerden - opleidingsdirecteur Criminologie

Meer informatie over de leden van deze Opleidingscommissie
Contactgegevens OLC-criminologie@law.leidenuniv.nl

 

6) Opleidingscommissie master Jeugdrecht

Studentleden

Maureen van Leeuwen 

Docentleden

Eva Schmidt LLM BSc

mr. Kartica van der Zon

Voorzitter (niet-lid) prof.mr.drs. Marielle Bruning- opleidingsdirecteur Jeugdrecht
Contactgegevens OLC-jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

 

7) Opleidingscommissie master Law and Society – Governance and Global Development

Studentleden

Irene Boven 

Lou Guigues

Docentleden

dr. Nadia Sonneveld

dr. Matthew Canfield Ph.D.

Voorzitter (niet-lid) prof. dr. Janine Ubink - opleidingsdirecteur Law and Society – Governance and Global Development 
Contactgegevens OLC-masterlawandsociety@law.leidenuniv.nl
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.