Universiteit Leiden

nl en

Samenstelling

De Opleidingscommissies (OLC) bestaat voor de helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten. De voorzitter van een OLC is de desbetreffende opleidingsdirecteur, die echter geen lid is van de OLC. De zittingsduur van de studentleden is één jaar (van 1 november in een bepaald studiejaar tot en met 31 oktober van het studiejaar daaropvolgend) en van docentleden drie jaar.

Gezamelijke OLC
De Gezamelijke Opleidingscommissie wordt voorgezeten door een uit haar midden gekozen voorzitter. Deze functie wordt vervuld door een docentlid, deze periode is dat Roberto van den Heuvel. De vicevoorzitter, deze periode vervuld door Rick Rodenburg, is een studentlid en wordt ook gekozen. Beiden worden verkozen voor de duur van één zittingsperiode. Daarnaast wordt de opleidingscommissie bijgestaan door de ambtelijke secretaris, Emma Faber.

1) Opleidingscommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht en Fiscaal Recht

Studentleden

Jaco Hollebrandse

Rochelle Entius

Docentleden

N.t.b.

mr.drs. Erwin Dijkstra

Voorzitter (niet-lid)

prof.mr.dr. Pauline Schuyt - opleidingsdirecteur Propedeuse jurische opleidingen

Contactgegevens OLC-propedeuse@law.leidenuniv.nl

 

Opleidingscommissie opleiding Rechtsgeleerdheid
2a) Opleidingscommissie bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Studentleden

Florian van Hout

Laura van der Linde

Lars Roelofsen

Falco Toet (ba-IBL)

Rick Rodenburg (ba-E&M)

Yves Stevens (ba-Economie)

Docentleden

mr.drs. Erwin Dijkstra

mr. Jonathan Huijts

Voorzitter (niet-lid) prof.mr.dr. Pauline Schuyt (opleidingsdirecteur ba2 en ba3 Rechtsgeleerdheid)
Contactgegevens OLC-rechtsgeleerdheid-bachelor@law.leidenuniv.nl

 

2b) Opleidingscommissie masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Studentleden

Fayette Tensen (Arbeidsrecht)

Fleur Terlouw (Civiel recht)

Hilal Dogan (Encyclopedie en filosofie van het recht)

Karst Vriesendorp (European Law)

Marko Heezen (Financieel recht)

Emma van Wagensveld (Ondernemingsrecht)

Dilpreet Singh (Public International Law)

Hidde Kremers (Staats- en bestuursrecht)

Silke te Braake (Straf- en strafprocesrecht)

Docentleden

N.t.b.

mr.dr. Laura van Bochove (Civiel recht)

dr. Cecily Rose (Public International Law)

(en, indien nodig, de zes coördinatoren van de overige afstudeerrichtingen)

Voorzitter (niet-lid) mr. dr. Armin Cuyvers - opleidingsdirecteur master Rechtsgeleerdheid
Contactgegevens OLC-rechtsgeleerdheid-master@law.leidenuniv.nl

 

3) Opleidingscommissie opleiding Notarieel recht

Studentleden

Diba Sohrab (ba)

Claire Letterie (ba)

Rohini Jadnanansing (ma)

Docentleden

mr. Michelle Michels

mr. Joris Hermeling

Voorzitter (niet-lid)

dr. mr. Peter van Es – opleidingsdirecteur Notarieel Recht

Contactgegevens OLC-notarieelrecht@law.leidenuniv.nl


4) Opleidingscommissie opleiding Fiscaal recht

Studentleden

Rutger Hofstee (ba)

Nabeela Hussain (ma)

Lune Klappe (ma)

Docentleden

dr. Hendrik Vrijburg
mr. Roberto van den Heuvel

Voorzitter (niet-lid) mr. dr. Jan Vleggeert - opleidingsdirecteur Fiscaal Recht
Contactgegevens OLC-fiscaalrecht@law.leidenuniv.nl

 

5) Opleidingscommissie opleiding Criminologie

Studentleden

Patricia Burghout (ba)

Melanie Overmars (ba)

Amber Visser (ma Comparative Criminal Justice)

Marloes van der Bel (ma Criminologie en Veiligheidsbeleid)

Romie Schonewille (ma Forensische Criminologie)

Docentleden

dr. Hanneke Palmen

mr. Elina van 't Zand

Voorzitter (niet-lid) dr. mr. Maarten Kunst - opleidingsdirecteur Criminologie

Meer informatie over de leden van deze Opleidingscommissie
Contactgegevens OLC-criminologie@law.leidenuniv.nl

 

6) Opleidingscommissie master Jeugdrecht

Studentleden

Miranda Gillis

Maite van Noort

Docentleden

Eva Schmidt LLM BSc

mr. Kartica van der Zon

Voorzitter (niet-lid) prof.mr.drs. Marielle Bruning- opleidingsdirecteur Jeugdrecht
Contactgegevens OLC-jeugdrecht@law.leidenuniv.nl
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.