Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen

Als u op basis van de checklist uw voorstel voor dient te leggen aan de Commissie Ethiek dient u gebruik te maken van het standaard aanvraagformulier. Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor één van de onderstaande deadlines naar ethics@hum.leidenuniv.nl. Later ingediende aanvragen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering. Enkel het ingevulde aanvraagformulier en de daarin gevraagde bijlagen worden door de commissie beoordeeld. Additioneel toegestuurde documenten zoals subsidieaanvragen zullen niet in behandeling worden genomen.

De volgende personen kunnen onderzoek aan de commissie voorleggen:

  • Medewerkers in dienst van de Faculteit der Geesteswetenschappen of de Faculteit der Archeologie.
  • Promovendi verbonden aan de facultaire Graduate Schools van de Faculteit der Geesteswetenschappen of de Faculteit der Archeologie.
  • Personen die gebruik maken van faciliteiten van de Faculteit der Geesteswetenschappen of de Faculteit der Archeologie.

De commissie toets geen onderzoek dat uitgevoerd wordt door studenten. De begeleider/docent is verantwoordelijk voor het beoordelen of onderzoek door studenten ethisch aanvaardbaar is.

De Commissie Ethiek toetst enkel voorgenomen onderzoek en dus geen lopend of afgerond onderzoek.

Verkorte procedure

Voor onderzoek dat reeds goedkeuring heeft ontvangen van een Commissie Ethiek van een andere universiteit, dient enkel deze goedkeuring voorgelegd te worden aan de commissie. Als de Commissie Ethiek die de goedkeuring heeft verleend erkend wordt door de commissie, hoeft het volledige onderzoek niet voorgelegd te worden aan de commissie.

Als het voorgenomen onderzoek lijkt op onderzoek dat al ethische goedkeuring heeft ontvangen door de Commissie Ethiek, dient u het aanvraagformulier van het goedgekeurde voorstel en een korte samenvatting (maximaal 500 woorden) van de verschillen met het nieuwe voorliggende onderzoek in te dienen.

Data Commissie Ethiek:

  • Vergadering 16-12-2020 → deadline 10-12-2020
  • Vergadering 18-01-2021  deadline 11-01-2021
  • Vergadering 15-02-2021  deadline 08-02-2021
  • Vergadering 17-03-2021  deadline 10-03-2021
  • Vergadering 20-04-2021  deadline 13-04-2021
  • Vergadering 19-05-2021  deadline 12-05-2021
  • Vergadering 23-06-2021  deadline 16-06-2021
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.