Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen

Als u op basis van de checklist uw voorstel voor dient te leggen aan de Commissie Ethiek dient u gebruik te maken van het standaard aanvraagformulier. Het ingevulde formulier wordt eerst beoordeeld door de facultaire privacyfunctionaris. Als de privacyfunctionaris vaststelt dat er privacy kwesties zijn waar extra aandacht aan moet worden besteed, kan u worden gevraagd om uw aanvraagdocumenten te wijzigen voordat deze worden beoordeeld door de Commissie Ethiek tijdens de reguliere vergadering (data hieronder vermeld). Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de relevante documenten (bijvoorbeeld een toestemmingsformulier en het informatieformulier) naar de facultaire privacyfunctionaris (E.s.van.der.burg@BB.leidenuniv.nl). Aanvragen die vóór de onderstaande deadlines bij de privacyfunctionaris zijn ingediend, worden besproken tijdens de volgende vergadering van de Commissie Ethiek. De Commissie Ethiek beoordeelt alleen het aanvraagformulier, het toestemmingsformulier en het informatieformulier (indien van toepassing). Aanvullende documenten zoals subsidieaanvragen zullen niet in behandeling worden genomen. 

De volgende personen kunnen onderzoek aan de commissie voorleggen:

 • Medewerkers in dienst van de Faculteit der Geesteswetenschappen of de Faculteit der Archeologie.
 • Promovendi verbonden aan de facultaire Graduate Schools van de Faculteit der Geesteswetenschappen of de Faculteit der Archeologie.
 • Personen die gebruik maken van faciliteiten van de Faculteit der Geesteswetenschappen of de Faculteit der Archeologie.
 • Studenten die een research master volgen van de Faculteit der Geesteswetenschappen en die goedkeuring van hun docent hebben voor het indienen van een aanvraag

De commissie toets geen onderzoek dat uitgevoerd wordt door studenten. De begeleider/docent is verantwoordelijk voor het beoordelen of onderzoek door studenten ethisch aanvaardbaar is.

De Commissie Ethiek toetst enkel voorgenomen onderzoek en dus geen lopend of afgerond onderzoek. De aanvraag moet in begrijpelijk Engels opgesteld zijn. Mocht dit niet het geval zijn, kan de commissie de aanvraag terugsturen met het verzoek tot verduidelijking

Verkorte procedure

Voor onderzoek dat reeds goedkeuring heeft ontvangen van een Commissie Ethiek van een andere universiteit, dient enkel deze goedkeuring voorgelegd te worden aan de commissie. Als de Commissie Ethiek die de goedkeuring heeft verleend erkend wordt door de commissie, hoeft het volledige onderzoek niet voorgelegd te worden aan de commissie.

Als het voorgenomen onderzoek lijkt op onderzoek dat al ethische goedkeuring heeft ontvangen door de Commissie Ethiek, dient u het aanvraagformulier van het goedgekeurde voorstel en een korte samenvatting (maximaal 500 woorden) van de verschillen met het nieuwe voorliggende onderzoek in te dienen.

Data Commissie Ethiek

  • Bijeenkomst: donderdag 18 januari -> Deadline: donderdag 4 januari
  • Bijeenkomst: donderdag 15 februari -> Deadline: donderdag 1 februari
  • Bijeenkomst: donderdag 14 maart -> Deadline: donderdag 29 februari
  • Bijeenkomst: donderdag 18 april -> Deadline: donderdag 4 april
  • Bijeenkomst: donderdag 16 mei -> Deadline: donderdag 2 mei
  • Bijeenkomst: donderdag 13 juni -> Deadline: donderdag 30 mei

Uw aanvraag wordt eerst beoordeeld door de facultaire Privacy Officer. Mochten er complexe privacy-gerelateerde zaken spelen, kan het voorkomen dat de aanvraag wordt doorgeschoven naar een volgende bijeenkomst van de ethiek commissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.