Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen

Als u op basis van de checklist uw voorstel voor dient te leggen aan de Commissie Ethiek dient u gebruik te maken van het standaard aanvraagformulier. Het ingevulde formulier wordt eerst beoordeeld door de facultaire privacyfunctionaris. Als de privacyfunctionaris vaststelt dat er privacy kwesties zijn waar extra aandacht aan moet worden besteed, kan u worden gevraagd om uw aanvraagdocumenten te wijzigen voordat deze worden beoordeeld door de Commissie Ethiek tijdens de reguliere vergadering (data hieronder vermeld). Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de relevante documenten (bijvoorbeeld een toestemmingsformulier en het informatieformulier) naar de facultaire privacyfunctionaris (m.a.van.arnhem@hum.leidenuniv.nl). Aanvragen die vóór de onderstaande deadlines bij de privacyfunctionaris zijn ingediend, worden besproken tijdens de volgende vergadering van de Commissie Ethiek. De Commissie Ethiek beoordeelt alleen het aanvraagformulier, het toestemmingsformulier en het informatieformulier (indien van toepassing). Aanvullende documenten zoals subsidieaanvragen zullen niet in behandeling worden genomen. 

De volgende personen kunnen onderzoek aan de commissie voorleggen:

  • Medewerkers in dienst van de Faculteit der Geesteswetenschappen of de Faculteit der Archeologie.
  • Promovendi verbonden aan de facultaire Graduate Schools van de Faculteit der Geesteswetenschappen of de Faculteit der Archeologie.
  • Personen die gebruik maken van faciliteiten van de Faculteit der Geesteswetenschappen of de Faculteit der Archeologie.

De commissie toets geen onderzoek dat uitgevoerd wordt door studenten. De begeleider/docent is verantwoordelijk voor het beoordelen of onderzoek door studenten ethisch aanvaardbaar is.

De Commissie Ethiek toetst enkel voorgenomen onderzoek en dus geen lopend of afgerond onderzoek.

Verkorte procedure

Voor onderzoek dat reeds goedkeuring heeft ontvangen van een Commissie Ethiek van een andere universiteit, dient enkel deze goedkeuring voorgelegd te worden aan de commissie. Als de Commissie Ethiek die de goedkeuring heeft verleend erkend wordt door de commissie, hoeft het volledige onderzoek niet voorgelegd te worden aan de commissie.

Als het voorgenomen onderzoek lijkt op onderzoek dat al ethische goedkeuring heeft ontvangen door de Commissie Ethiek, dient u het aanvraagformulier van het goedgekeurde voorstel en een korte samenvatting (maximaal 500 woorden) van de verschillen met het nieuwe voorliggende onderzoek in te dienen.

Data Commissie Ethiek

Bijeenkomst 18-10-2021 deadline 04-10-2021
Bijeenkomst 16-11-2021 deadline 02-11-2021
Bijeenkomst 13-12-2021 deadline 29-11-2021
Bijeenkomst 17-01-2022 deadline 03-01-2022

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.