Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de faculteit in haar geheel en met het beheer ervan. De belangrijkste taken hierbij zijn het richting geven aan en coördineren en stimuleren van de faculteit als geheel en de verschillende (onderzoeks-)centra in het bijzonder.

Erwin Muller, Sterre Burmeister, Koen Caminada en Niels Laurens

Portefeuilleverdeling

 

Decaan

 

 

 • Facultaire strategie
 • Algehele bestuurlijke coördinatie
 • Medezeggenschap
 • Sociale veiligheid en inclusiviteit
 • Diversiteitsbeleid
 • Strategische communicatie
 • Valorisatie
 • Leerstoelen
 • Onderzoek & onderzoeksprofilering
 • Internationalisering van onderzoek
 • Graduate School, Promovendibeleid, Promoties
 • Dual PhD Centre
 • Center for Professional Learning
 • Wetenschappelijke integriteit & Ethiek
 • Bibliotheek: collectievorming & publicatiebeleid
 • Datamanagement
 • Veiligheid en voorzitter decentraal incidententeam
 • Strategie huisvesting
 • Externe betrekkingen

 

Portefeuillehouder onderwijs

 

 

 • Facultaire strategie onderwijs
 • Reguliere bachelor- en masteropleidingen
 • Advanced en executive masters
 • Kwaliteitszorg onderwijs
 • Kwaliteitsmiddelen
 • Onderwijsvernieuwing
 • Nieuwe opleidingen
 • Docentprofessionalisering/ BKO
 • Honours Track
 • Minorenbeleid
 • ICT & Onderwijs
 • Internationalisering onderwijs
 • Alumnibeleid
 • Loopbaanvoorbereiding en stages
 • LMS (universitair project)
 • Harmonisatie onderwijs (universitair project)
 • Lid Decentraal Incidententeam

 

Portefeuillehouder bedrijfsvoering

 

 

 • Facultaire strategie bedrijfsvoering en interne organisatie
 • Faculteitsbureau
 • Communicatie en marketing
 • Financieel Economische Zaken/ Financieel beleid
 • HRM
 • Personeelsplanning en begroting
 • Informatiemanagement
 • Onderwijs- en onderzoeksondersteuningsprocessen (o.a. OSC)
 • Accounthouder Shared Service Centres
 • Lid Decentraal Incidententeam
 • Duurzaamheid

 

Student-lid / assessor

 

 

 • Verantwoordelijk voor de inbreng van studentbelangen
 • Sociale veiligheid en inclusiviteit
 • Intermediair voor studenten en groeperingen van studenten binnen de faculteit
 • Klachtenafhandeling studenten

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.