Universiteit Leiden

nl en

Commissies

De Universiteitsraad heeft drie commissies opgericht die de agendapunten voorbereiden voor de raadsvergadering. Bij de commissievergaderingen zijn ambtenaren van de universiteit aanwezig om vragen te beantwoorden en de stukken toe te lichten. Ieder raadslid neemt in principe zitting in één van de drie commissies.

Commissie Onderwijs & Onderzoek

Deze commissie behandelt dossiers over o.a.:

 • Studiesucces
 • Opleidingsaanbod
 • Onderzoeks- en onderwijskwaliteit
 • Excellentieonderwijs

Voorzitter: Femke Spaargaren

Commissie Personeel, Studentenzaken & Internationalisering

Deze commissie behandelt dossiers over o.a.:

 • Studentenbeleid en -rechten
 • Internationalisering
 • Eventuele reorganisatieplannen
 • HRM-beleid

Voorzitter: Ella Picavet

Commissie Financiën, Huisvesting & IT

Deze commissie behandelt dossiers over o.a.:

 • Bestuurlijke financiële rapportages, de begroting en de kadernota
 • Vastgoedontwikkeling
 • Milieubeleid

Voorzitter: Victor van der Horst

Commissievoorzitter

Elke commissie heeft een door de Universiteitsraad gekozen commissievoorzitter. De commissievoorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van het commissieadvies aan de Universiteitsraad, het uitstippelen van de te volgen procedure voor bepaalde dossiers (dit doet hij/zij in overleg met de voorzitter en de griffier) en het onderhouden van contact met studenten en het personeel. De commissievoorzitter treedt ook op als woordvoerder namens de UR tijdens de overlegvergaderingen met het College van Bestuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.