Universiteit Leiden

nl en

Loopbaancommissie

De Faculteit der Archeologie heeft een facultaire Loopbaancommissie. Deze commissie brengt, op verzoek van het Faculteitsbestuur of departementsvoorzitters, advies uit over bevorderings- en benoemingsverzoeken.

Taakstelling

  • De Loopbaancommissie heeft een rol bij bevorderingen van zittend wetenschappelijk personeel naar hogere functies. Het gaat hierbij om interne bevorderingen van bijvoorbeeld UD naar UHD. De Loopbaancommissie brengt een advies uit over interne voordrachten aan het Faculteitsbestuur, op basis van de UFO-profielen en de ‘Richtlijn benoeming en bevordering wetenschappelijk personeel’, met speciale aandacht voor Erkennen en Waarderen.  
  • De Loopbaancommissie heeft een rol in de procedure bij het werven en benoemen van gewone hoogleraren. Bij een verkorte procedure brengt de Loopbaancommissie advies uit over het ontwikkeltraject van de betreffende interne kandidaat.

Samenstelling

De Loopbaancommissie bestaat uit een voorzitter, de facultaire HR-adviseur en drie externe leden.

  • Prof.dr. Wil Roebroeks (voorzitter)
  • Prof.dr. Bart Barendregt (Faculteit der Sociale Wetenschappen)
  • Prof.dr. Martina Vijver (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen)
  • Prof.dr. Jürgen Zangenberg (Faculteit der Geesteswetenschappen)
  • Isabelle Mollink (HR-adviseur Faculteit der Archeologie)

Bestuurssecretaris dr. Johan Verweij is secretaris van de commissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.