Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad UBL

De Dienstraad Universiteitsbibliotheek (UBL) vertegenwoordigt het personeel van de UBL en overlegt regelmatig met de directie. Hierbij is het goed functioneren van de organisatie het uitgangspunt. We behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en bevorderen naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen UBL. 

Wat doet de dienstraad?

De Dienstraad kaart onder andere relevante zaken aan op het gebied van Arbo, veiligheid, werkbeleving, scholing en (re)organisatie. De Dienstraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De directie moet hierop reageren. Verder moet de directie inlichtingen geven over het gevoerde beleid. Bij nieuw beleid heeft de Dienstraad soms instemmingsrecht.

Als je vragen hebt of als er dingen spelen waarvan je vindt dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn, kun je altijd contact opnemen met één van de leden of stuur een e-mail sturen. Je kunt ook langskomen op één van de spreekuren, waarvan de data op het intranet van de UBL gepubliceerd worden.

De Dienstraad functioneert volgens het Reglement Dienstraden van de universiteit.

Samenstelling dienstraad UBL september 2023

Anne van Engelen

Voorzitter

0715276147

a.van.engelen@library.leidenuniv.nl

Ben Companjen

Secretaris

0715278858

b.a.companjen@library.leidenuniv.nl

Mirjam Heijnekamp

Vice-voorzitter

0715275408

m.j.l.heijnekamp@library.leidenuniv.nl

Erik-Jan Dros

Vice-secretaris

0715271465

e.j.dros@library.leidenuniv.nl

Martine van Rhijn-Verhoef

Algemeen lid

0715272844

k.c.van.rhijn@library.leidenuniv.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.