Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad UBL

De Dienstraad Universiteitsbibliotheek (UBL) vertegenwoordigt het personeel van de UBL en overlegt regelmatig met de directie. Hierbij is het goed functioneren van de organisatie het uitgangspunt. We behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en bevorderen naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen UBL. 

Wat doet de dienstraad?

De Dienstraad kaart onder andere relevante zaken aan op het gebied van Arbo, veiligheid, werkbeleving, scholing en (re)organisatie. De Dienstraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De directie moet hierop reageren. Verder moet de directie inlichtingen geven over het gevoerde beleid. Bij nieuw beleid heeft de Dienstraad soms instemmingsrecht.

Als je vragen hebt of als er dingen spelen waarvan je vindt dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn, kun je altijd contact opnemen met één van de leden of stuur een e-mail sturen. Je kunt ook langskomen op één van de spreekuren, waarvan de data op het intranet van de UBL gepubliceerd worden.

De Dienstraad functioneert volgens het Reglement Dienstraden van de universiteit.

Samenstellng dienstraad UBL september 2021 - september 2023

Carola van der Drift Voorzitter 071 5271302 c.j.m.van.der.drift@library.leidenuniv.nl
Ben Companjen Secretaris 071 5278858 b.a.companjen@library.leidenuniv.nl
Anne van Engelen Vice voorzitter 071 5276147 a.van.engelen@library.leidenuniv.nl
Emke Clifford Kocq van Breugel Vice secretaris 071 5278882 e.van.breugel@library.leidenuniv.nl
Maarten Seger Algemeen lid   m.e.steger@library.leidenuniv.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.