Universiteit Leiden

nl en

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het beheer daarvan en staat het College van Bestuur met raad bij.

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht (van wie een door de Universiteitsraad wordt voorgedragen) worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen benoemd, geschorst en ontslagen. De Raad van Toezicht heeft een onafhankelijke positie binnen de universiteit en is verantwoording verschuldigd aan de minister.

Reglement Raad van Toezicht

Taken

  • De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de universiteit betrekking hebbende wetten alsmede de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen naleeft.
  • De Raad van Toezicht is belast met de goedkeuring van de begroting en het jaarverslag alsmede met de goedkeuring van bepaalde typen van gemeenschappelijke regelingen met andere instellingen van hoger onderwijs.
  • De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur.

Profielschets Raad van Toezicht

Voorzitter

Drs. A.F. van der Touw
2e termijn: 1 september 2020 t/m 31 augustus 2024

Leden

Mr. R.G. (Robine) de Lange-Tegelaar
1e termijn: 1 september 2021 t/m 31 oktober 2025

Drs. L. (Lodewijk) Govaerts
1e termijn: 1 december 2021 t/m 30 november 2025

Drs. K. (Kenan) Yildirim, EMBA, RC
1e termijn: 1 december 2022 t/m 30 november 2026

Prof.dr. T.N. (Cisca) Wijmenga
1e termijn: 1 januari 2024 t/m 31 december 2027

Foto van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden
K. Yildirim, L. Govaerts, A.F. van der Touw, E.W. Meijer, R.G. de Lange-Tegelaar

Contact

Secretaris Raad van Toezicht
secretaris@bb.leidenuniv.nl

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
Plan uw route

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.