Universiteit Leiden

nl en

Raad van Toezicht

Verantwoordelijkheid

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Leiden.

Wat doet de Raad van Toezicht?

  • Beziet of de universiteit alle relevante wetten, uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen naleeft.
  • Benoemt, schorst en ontslaat de leden van het CvB.
  • Dient de begroting, het jaarverslag en bepaalde typen van gemeenschappelijke regelingen met andere instellingen van hoger onderwijs goed te keuren.

Positie binnen de universiteit

De RvT heeft een onafhankelijke positie binnen de universiteit. De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de leden van de RvT. Een van de leden wordt door de Universiteitsraad voorgedragen. De RvT is verantwoording schuldig aan de minister.

Contact

Secretaris RvT

Dr. Carolien Metselaar
c.m.t.metselaar@bb.leidenuniv.nl
tel. 071 527 3153 

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2312 EZ Leiden
Plan uw route
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.