Universiteit Leiden

nl en

Raad van Toezicht

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht (van wie één door de Universiteitsraad wordt voorgedragen) worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen benoemd, geschorst en ontslagen. De Raad van Toezicht heeft een onafhankelijke positie binnen de universiteit en is verantwoording verschuldigd aan de minister.

Reglement Raad van Toezicht

Taken

  • De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de universiteit betrekking hebbende wetten alsmede de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen naleeft.
  • De Raad van Toezicht is belast met de goedkeuring van de begroting en het jaarverslag alsmede met de goedkeuring van bepaalde typen van gemeenschappelijke regelingen met andere instellingen van hoger onderwijs.
  • De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur.

Profielschets Raad van Toezicht (PDF)

Voorzitter

Drs. A.F. van der Touw
2termijn: 1 september 2020 - 1 september 2024

Leden

Drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh, MBA
2termijn: 1 december 2017 - 1 december 2021

Prof.dr. E.W. Meijer
2e termijn: 1 januari 2021 - 31 december 2024

O.L. Zoutendijk MIM, BSc
2e termijn: 1 juli 2020 - 1 juli 2024

Mr. R.G. de Lange-Tegelaar
1e termijn: 1 september 2021 - 1 september 2025

Contact

Mw.dr. Carolien Metselaar
Secretaris College van Bestuur

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
Plan uw route

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.