Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsbesturen

Conform het reglement ICLON zijn de volgende opleidingsbesturen ingericht.

Opleidingsbestuur 1

  • Dr. Esther de Vrind  (opleidingsdirecteur ICLON, hoofd afdeling Opleiden)
  • Drs. Gertjan Kloos (rector John Dewey College, Den Haag)
  • Student (vacature)

Dit opleidingsbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijsprogramma’s van de eenjarige (educatieve) masters, de Educatieve minor en de Educatieve module en legt hierover verantwoording af aan het ICLON Bestuur. Dit opleidingsbestuur is verantwoordelijk voor de invulling van de educatieve component van de ‘specialisatie educatie’ van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (in overleg met de betrokken opleidingsdirecteuren van deze faculteit).

Opleidingsbestuur 2

Dit opleidingsbestuur is verantwoordelijk voor de tweejarige masteropleiding Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen.

Opleidingsbestuur 3

Dit opleidingsbestuur is verantwoordelijk voor de tweejarige masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen.

Taken opleidingsbesturen

De opleidingsbesturen zijn belast met:

  1. De organisatie en integratie van het onderwijs dat wordt gegeven ter uitvoering van de desbetreffende onderwijs- en examenregeling;
  2. De advisering over de vaststelling of wijziging van de onderwijs- en examenregeling;
  3. Het jaarlijks ter nadere regeling van de onderwijs- en examenregeling, na overleg met de desbetreffende opleidingscommissie, vaststellen van het onderwijsprogramma.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.