Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap

Faculteitsraad

De faculteitsraad vertegenwoordigt studenten en personeel en fungeert als klankbord voor het faculteitsbestuur. De raad bestaat uit 18 leden.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie die de onderwijsbesturen van de desbetreffende opleiding adviseren.

Assessor

De assessor zit als studentlid  in het faculteitsbestuur en heeft inspraak in de besluitvorming op onderwijs, onderzoek en organisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie