Universiteit Leiden

nl en

Huisvesting

De afdeling Huisvesting heeft taken op strategisch beleidsniveau en operationeel niveau.

Beleidsniveau

  • Initiëren van de universitaire huisvestingsstrategie. 
  • Ontwikkelen van universitaire complexen.
  • Ontwikkelen van universitaire beheermodellen zoals het Huurder-Verhuurder-model 

Operationeel niveau

  • Afstemmen van de universitaire huisvestingsvraag op het beschikbare aanbod.
  • Beheer van vastgoedcontracten. 
  • Beheer van leegstaande gebouwen.
  • Verzorgen van bewaking en beveiliging van gebouwen.  
  • Begeleiden van projectverhuizingen
  • Opstellen van beveiligingsplannen voor afzonderlijke faculteiten en gebouwen.
  • Beheer van de verzekeringspolis voor opstallen en inventaris.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.