Universiteit Leiden

nl en

Maatschappelijke Raad van Advies

De Maatschappelijke Raad van Advies kan als klankbord een spiegel voorhouden en de 'buitenwereld' mee laten denken over strategisch beleid op belangrijke thema's binnen de faculteit. Denk aan onderwerpen als aansluiting van het onderwijs op behoeftes van de arbeidsmarkt, publiek-private samenwerking  in het onderzoek, internationalisering en profilering/branding. 

Het faculteitsbestuur wordt vertegenwoordigd door de decaan, die ook voorzitter is van de adviesraad. De adviesraad wordt ondersteund door de afdeling Bestuursondersteuning

De adviesraad komt twee keer per jaar bijeen.

Samenstelling

De adviesraad bestaat uit alumni en vertegenwoordigers uit het werkveld, in een maatschappelijke positie die hen bijzonder inzicht en kennis geeft in de (toekomstige) relatie tussen geesteswetenschappen en maatschappij. Zij vertegenwoordigen sectoren als:

  • Museale / culturele sector
  • Bedrijfsleven
  • Overheid
  • Non-gouvernementele sector
  • Politiek
  • Onderwijsinstellingen

De leden van de adviesraad brengen advies uit op basis van hun persoonlijke deskundigheid, maatschappelijke ervaring en betrokkenheid bij universiteit en samenleving. De adviesraad opereert vanuit een onafhankelijke positie en heeft geen bestuurlijke bevoegdheden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.