Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

Faculteitsraad 2018 - 2019

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De raad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie.

De faculteitsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van het personeel (zeven leden) en de studenten (zeven leden) van de faculteit.

Fracties

In de faculteitsraad hebben de volgende fracties zitting: 

  • personeel: de Progressieve Partij (PP) en de Onafhankelijken (Onafh.).
  • studenten: Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS), ONS Leiden en de Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL).

Bij de faculteit zijn de studentenfracties SGL en BeP samengegaan in een nieuwe partij ONS Leiden. Deze nieuwe partij heeft sinds 1 sept. 2016 zitting in de faculteitsraad Rechtsgeleerdheid.

Benoemingstermijn

De benoemingstermijn van de raadsleden is voor student-leden één jaar en voor personeelsleden twee jaar. De benoemingen gaan in op 1 september en eindigen op 31 augustus.

In het collegejaar 2018 - 2019 treedt dhr. Bart Labuschagne op als voorzitter van de faculteitsraad en mw. Caroline Boissevain als plaatsvervangend voorzitter van de faculteitsraad.

Zie voor de formele taakbeschrijving het faculteitsreglement.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie