Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

Faculteitsraad 2019 - 2020

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De raad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie.

De faculteitsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van het personeel (zeven leden) en de studenten (zeven leden) van de faculteit.

Fracties

In de faculteitsraad hebben de volgende fracties zitting: 

  • personeel: de Progressieve Partij (PP) en de Onafhankelijken (Onafh.).
  • studenten: Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS), ONS en de Liberale Studentenpartij (LSP).

Benoemingstermijn

De benoemingstermijn van de raadsleden is voor student-leden één jaar en voor personeelsleden twee jaar. De benoemingen gaan in op 1 september en eindigen op 31 augustus.

Voor het academisch jaar 2020-2021 treedt dr. Elsemieke Daalder als voorzitter op en als plaatsvervangend voorzitter David Tempelman.

Zie voor de formele taakbeschrijving het faculteitsreglement.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.