Universiteit Leiden

nl en

Informatie voor promovendi

Onderzoeksinformatie voor promovendi

Handboek Promovendi-opleiding
 

Het doel van de Research Support Portal is informatie over onderzoeksondersteuning beter vindbaar te maken voor onderzoekers en ondersteuners.

Meer informatie.

Tijdens uw promotie maakt u met uw begeleider(s) afspraken over uw persoonlijke ontwikkeling en de begeleiding van uw promotie.

Meer informatie.

Als u als promovendus aan de slag gaat, investeert u ook in uw professionele en persoonlijke ontwikkeling door het volgen van het universitair trainingsprogramma. De cursussen en opleidingen ondersteunen u bij het doen van wetenschappelijk onderzoek, het schrijven van uw proefschrift, loopbaanontwikkeling en het verkrijgen van zelfinzicht.

Meer informatie.

Alle onderzoekers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid dienen volgens de Regeling Datamanagement Universiteit Leiden te werken en een datamanagementplan (DMP) aan het begin van ieder onderzoeksproject op te stellen. Promovendi schrijven dit DMP tijdens de verplichte Data Management Training.

Meer informatie en training

Universiteit Leiden heeft de afgelopen jaren een flink aantal mooie samenwerkingen gesloten met internationale universiteiten en organisaties.

Meer informatie.

Naast de vergoedingen voor dienstreizen, woon-werkverkeer en verhuizen zijn er een aantal kleinere incidentele vergoedingen waar u mogelijk voor in aanmerking komt.

Meer informatie.

Promovendi zijn er in verschillende soorten en maten. Van PhD-candidate tot dual PhD. Hier leggen we uit welke promotietrajecten er zijn aan onze universiteit. Zo ziet u snel welke vorm bij u past.

Meer informatie.

De Stafafdeling Onderzoek kent een eigen boekenreeks waarin onder andere de facultaire proefschriften verschijnen, maar ook de boeken naar aanleiding van congressen en symposia.

Meer informatie.

De formulieren en reglementen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op een rijtje.

Meer informatie.

Het grootste deel van de gepromoveerden vindt na hun promotie een nieuwe functie buiten de universiteit, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie. Een wetenschappelijke carrière is dus niet vanzelfsprekend. Het is daarom belangrijk om op tijd na te denken over uw vervolgstap na afronding van uw promotie.

Meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.