Universiteit Leiden

nl en

Vertrouwenspersoon promovendi

De Juridische Faculteit heeft per 1 januari 2018 een vertrouwenspersoon voor promovendi aangesteld. Op deze pagina lees je wat deze functionaris voor je kan doen, mocht je als promovenda/-us problemen hebben waarbij je denkt hulp van buitenaf nodig te hebben.

Waarmee kun je terecht bij de vertrouwenspersoon promovendi?

Als promovenda /-us kun je in de relatie met de (co)promotor(en), leidinggevende, collega’s of andere promovendi problemen hebben. Als het niet lukt om die problemen op te lossen, eventueel met assistentie van de promovendidecaan, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon promovendi.

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke functionaris, die over alles wat je met haar bespreekt strikte geheimhouding in acht neemt. Ze is om te beginnen een luisterend oor. Haar rol is verder om samen het probleem helder in kaart te brengen en – als je daar behoefte aan hebt – advies en ondersteuning te geven bij het oplossen daarvan. De vertrouwenspersoon gaat niet zelf bemiddelen of inlichtingen inwinnen bij de persoon of personen met wie jij een probleem hebt. Wel kan ze je begeleiden als je een gesprek wilt aangaan of als er mediation plaatsvindt. Ook kan ze je vergezellen naar een zitting van de klachtencommissie, als het zover komt dat je je probleem daaraan voor wilt leggen.

Wie is de vertrouwenspersoon?

De onafhankelijke vertrouwenspersoon is niet in dienst van de Faculteit. Als gepensioneerde hoogleraar, die ruim dertig jaar voor de Faculteit heeft gewerkt, is zij goed op de hoogte van de gang van zaken in de Faculteit en de wegen die mogelijk kunnen worden bewandeld om je probleem tot een oplossing te brengen. Zij brengt jaarlijks verslag uit aan het faculteitsbestuur over haar werkzaamheden. Daarbij zorgt ze ervoor dat de gegevens over het aantal en de aard van de problemen die aan haar zijn voorgelegd zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar zijn tot personen.

Vertrouwenspersoon promovendi Rikki Holtmaat

Voor wie?

De vertrouwenspersoon is er voor álle promovendi, zowel aangestelde promovendi (PhD candidates en PhD Fellows), contractpromovendi als buitenpromovendi.

Contact

Dr. Rikki Holtmaat is vertrouwenspersoon promovendi. Zij is te bereiken per e-mail en is op afspraak beschikbaar. De afspraken zullen plaats vinden op een locatie buiten het KOG.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.