Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsbestuur FSW

Het Faculteitsbestuur is het hoogste bestuursorgaan van de faculteit en wordt ondersteund door het faculteitsbureau.

Taken Faculteitsbestuur

  • het vaststellen van de onderwijsprogramma's, na voorafgaande instemming van de faculteitsraad, en het geven van nadere regelingen van de inrichting en omvang van de examens.
  • het vaststellen van het faculteitsreglement, na voorafgaande instemming van de faculteitsraad.
  • het goedkeuren van de onderzoeksprogramma's.
  • het opstellen van het jaarlijkse begrotingsplan voor de faculteit.
  • het adviseren van het college van bestuur over de benoeming van hoogleraren.

Verantwoordelijkheden

Het faculteitsbestuur is verantwoording schuldig aan het College van Bestuur. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor:

  • de organisatie en de coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening op de tot de faculteit behorende vakgebieden
  • het toezicht op de uitvoering van onderwijs- en onderzoeksprogramma's
  • de overlegvergaderingen met de faculteitsraad voor en
  • de bekendmaking en de uitvoering van de daar genomen besluiten.

Leden Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur bestaat uit 4 leden van de facultaire gemeenschap. De voorzitter en leden van het faculteitsbestuur worden door het College van Bestuur benoemd. De voorzitter, die de titel decaan draagt, wordt benoemd uit de hoogleraren. In het faculteitsbestuur heeft in ieder geval een student (de assessor) zitting:

Van links naar rechts: Kristiaan van der Heijden, Rolf Oosterloo, Sarah de Rijcke, Bart Barendregt. Vooraan: Laura Boncz.

Leden Faculteitsbestuur

Management

De faculteit wordt bestuurd volgens het principe van integraal management. Het faculteitsbestuur staat aan het hoofd van de faculteit en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale beleid en beheer. De decaan zit het Faculteitsbestuur voor.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.