Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad Bestuursbureau

Verkiezingen Dienstraad Bestuursbureau 2021

De kandidaten voor de verkiezingen van 2021 stellen zich voor:

Anouk Allart

Mijn naam is Anouk Allart en de kans is aanwezig dat we elkaar al eens ontmoet hebben want ik werk al enige jaren als management assistente voor de afdeling Strategie en Academische Zaken. De reden waarom ik me kandidaat heb gesteld is dat ik het interessant vind om de ontwikkelingen te volgen en graag wil meedenken over de toekomst van het Bestuursbureau. Ook behartig ik graag de belangen van mijn collega’s binnen het Bestuursbureau en hoop ik bij te dragen aan de openheid en het onderling overleg.

Paul Flach

Ik stel mij graag weer kandidaat voor de dienstraad. Op dit moment zit ik al in de dienstraad en probeer daar de belangen van de medewerkers te behartigen. Speerpunt voor mij is om, naast lopende/urgente zaken, kritisch met de leiding mee te blijven denken en de leiding zo professioneel mogelijk te adviseren over de werkcultuur, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers.

Patrick Klaassen

Mijn naam is Patrick Klaassen en ik ben werkzaam als Informatiemanager Bedrijfsvoering bij de directie Informatiemanagement. Sinds ik bij de universiteit werk (inmiddels meer dan 20 jaar) ben ik op en af lid geweest van verschillende dienstraden. De afgelopen twee termijnen ben ik voorzitter van de dienstraad van het bestuursbureau. Ik vind medezeggenschap een belangrijk onderwerp en vind het belangrijk om op te komen voor de belangen van ons als medewerker. Naast lid van de dienstraad ben ik ook lid van de sectorraad van de vakbond AOB (Algemene Onderwijsbond). Het is fijn om bij belangrijke onderwerpen zoals reorganisaties of de CAO terug te kunnen vallen op een netwerk met daarin veel expertise. De Dienstraad is een belangrijk en invloedrijk orgaan vanwege het formele adviesrecht en instemmingsrecht op tal van onderwerpen. Ik vind het belangrijk om mij hard te maken voor de kleinere onderwerpen die ons leven als medewerker aangenamer maken zoals de magnetron in de kantine (hopelijk kunnen we die binnenkort eindelijk gaan gebruiken) of het rookverbod op de binnenplaats en in de tuin. Maar ook over de grote fundamentelere onderwerpen ga ik graag in discussie met de Dienstleiding, zoals de gesprekken die we hebben gevoerd over het onafhankelijk positioneren van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Chief Information Security Officer (CISO) binnen het bestuursbureau met vrije toegang tot het CvB. Het oplossen van het structurele begrotingstekort van de afgelopen jaren. Maar ook de discussies over de oprichting van het ASSC en de transitie binnen het bestuursbureau van afdelingen naar directies. We hebben als Dienstraad aangedrongen om meer te gaan sturen op basis van vertrouwen en meer verantwoordelijkheden te gaan delegeren aan ons als professionals. Actueel is ook de discussie over hoe we gaan werken als we weer op kantoor mogen komen. Spreken we een minimaal aantal dagen af dat je thuis mag werken of juist een minimaal aantal momenten dat je op kantoor moet zijn? Al deze onderwerpen raken ons direct en ik vind het belangrijk om hierover kritisch in gesprek te blijven met onze Dienstleiding en zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te blijven brengen namens ons allemaal.

Pim Overgaauw

Ik stel mij graag kandidaat voor de dienstraad van het Bestuursbureau, om een constructieve, maar ook kritische samenwerking aan te gaan met het management. Mijn prioriteiten zijn een gezond werkklimaat (zowel fysiek als sociaal) en het faciliteren van de ontwikkeling van onze collega’s.

Met veel plezier heb ik mij twee jaar lang ingezet als bestuurslid van Jong Universiteit Leiden. In deze periode ben ik veel in gesprek geweest met onze relatief jonge (<35 jaar) collega’s, o.a. over hun professionele interesses en zorgen. Ik vind het belangrijk dat medewerkers in het begin van hun carrière een stem hebben in de medezeggenschap van het Bestuursbureau.

Angelique Rompelberg

Hallo collega’s! Krap een jaar ben ik in nu in dienst binnen HR Learning & Development en komende van buiten de Universiteit vielen me toen direct wel wat dingen op die ik dan ook graag ter sprake breng binnen de afdeling. Op deze manier zou ik me ook graag willen inzetten voor de Dienstraad; (on)gevraagd advies geven en de belangen van medewerkers én die van de organisatie goed afwegen, want voor het Bestuursbureau staat er nog veel te gebeuren in de door ontwikkel fase waarin we nu zitten.

Leden

Naam Dienst Telefoon
Patrick Klaassen Informatie Management 071 527 3109
Fons Lommerse  Financieel Shared Service Centre 071 527 6376
Paul Flach Financieel Economische Zaken 071 527 3347
Kirsten Dibbet Strategie en Academische Zaken 071 527 3024

 

Reglement van orde

Verslagen

2020

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.