Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad Bestuursbureau

De Dienstraad is zoveel als mogelijk een vertegenwoordiging van alle afdelingen van het Bestuursbureau en bestaat om de belangen van zijn medewerkers te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de leiding van het Bestuursbureau. De raad kaart onder andere relevante zaken aan op het gebied van arbo, veiligheid, werkbeleving, scholing en organisatie.

Samenstelling

Samenstelling per 1 september 2023:

Naam Dienst

Suzanne Neilen

Directie Strategische Communicatie en 
Marketing

Gaurie Shriemissier Directie Financiën
Wanda Smit Stafbureau, Juridische Zaken
Ronald Grootveld Directie Informatiemanagement
Petra Kamer Directie Financiën

Reglement van orde

Contact

Heb je vragen, loop je ergens tegenaan of zie je ruimte voor verbetering? Neem dan contact op met één van de leden of stuur een e-mail naar Dienstraad@bb.leidenuniv.nl

Ons werk gaat vooral over collectieve kwesties die werknemers aangaan. Bij problemen die een individueel karakter hebben, zoals bijvoorbeeld een arbeidsconflict, verwijst de Dienstraad je door naar andere hulpbronnen zoals advies en begeleiding bij problemen op de werkvloer en de vakbonden. Ook behandelt de Dienstraad geen vragen over de CAO.

Mocht je meer willen lezen over medezeggenschap: Medezeggenschap op de universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.