Universiteit Leiden

nl en

Juridische Zaken

Verantwoordelijkheid van de afdeling

De afdeling Juridische Zaken (JZ) adviseert en ondersteunt het College van Bestuur, de faculteiten en dienstverlenende eenheden over alle juridische zaken die zich voordoen. Van de implementatie van onderwijswetgeving tot het behandelen van bezwaren, van het voorbereiden en voeren van juridische procedures namens de universiteit tot het opstellen van regelingen.

Wat doet de afdeling?

  • Adviseert op terrein van Bestuursrecht, de Hoger onderwijswetgeving en Civiel recht.
  • Stelt de reglementen waarin de universitaire en facultaire structuur is vastgelegd op en actualiseert deze indien nodig.
  • Stelt (model)overeenkomsten op en beoordeelt deze.
  • Adviseert over (concept-)statuten voor stichtingen verbonden met de universiteit.
  • Fungeert als loket voor rechtsbescherming binnen de universiteit.
  • Zorgt voor de administratieve organisatie rondom de beroep- en bezwaarschriften, houdt de hoorzittingen, en bereidt adviezen en uitspraken op dit terrein voor.
  • Voert het secretariaat van het College van Beroep voor de Examens, de Klachtencommissie (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie, en het Centraal StemBureau (CSB) voor de universitaire verkiezingen.
  • Stelt de processtukken op en vertegenwoordigt de universiteit ter zitting van de Rechtbank (sector Bestuursrecht), Raad van State, Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het hoger onderwijs.

Positie binnen de universiteit

JZ maakt organisatorisch onderdeel uit van het Stafbureau van het Bestuursbureau van de Universiteit Leiden.

Contact

Bekijk alle medewerkers van de afdeling JZ.

Hoofd

Mr. D.H. (Daniel) Mandel

dh.mandel@bb.leidenuniv.nl
tel. +31 71 527 3156

Secretariaat

W. P. (Wanda) Smit

w.p.smit@BB.leidenuniv.nl
tel. +31 71 527 3155

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2312 EZ Leiden
Plan uw route

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.