Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap

Faculteitsraad

De faculteitsraad vertegenwoordigt studenten en personeel en fungeert als klankbord voor het faculteitsbestuur. De raad bestaat uit 8 leden.

Assessor

De assessor zit als student-lid  in het faculteitsbestuur en behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.