Universiteit Leiden

nl en

MOC: Master Opleidingscommissie

Meedenken of -praten over de masteropleiding, dat is de taak van de Master Opleidingscommissie (MOC).

 

Taken

De Master Opleidingscommissie (MOC) is voortdurend bezig om het onderwijsprogramma bij te schaven en aan te passen. Dit gebeurt door onderwijsevaluaties op grote en kleine schaal. De MOC kijkt naar de:

  • aansluiting en overlap van cursussen
  • regelingen van tentamens en examens etc.

De MOC brengt advies uit aan het opleidingsbestuur. Om dit advies van een brede basis te voorzien, zitten van elke masterspecialisatie een docent en een student in de commissie.

Rol studenten

Als student krijg je met de MOC te maken via schriftelijke onderwijsevaluaties en evaluatiepanels. Daarnaast kan een student zelf leden van de MOC benaderen met een opmerking over het programma. Bij reorganisaties van het onderwijs proberen we studenten zo veel mogelijk te betrekken. 

Internationale studenten

Internationale studenten die willen meedenken of -praten over de psychologieopleiding kunnen deelnemen aan het International Student Platform (Engelstalig).

De MOC vergadert eens per maand. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op:

  • 09 oktober 2023
  • 13 november 2023
  • 18 december 2023
  • 05 februari 2024
  • 25 maart 2024
  • 13 mei 2024
  • 1 juli 2024

Elke vergadering is van 15:00 uur tot 17:00 uur

De Master Opleidingscommissie Psychologie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. De activiteiten van de MOC in het studiejaar 2022 - 2023 zijn weergegeven in een jaarverslag. Zodra het jaarverslag 2022-2023 is goedgekeurd, zal het gepubliceerd worden op deze website.

Dr. M.G.N. Bos (Marieke)
Voorzitter
m.g.n.bos@fsw.leidenuniv.nl

Mr. M.T. Haas (Mirthe) 
Secretaris

MHaas@fsw.leidenuniv.nl

Dr. H. Joosten (Henriëtta)
Adjunct Secretaris/notulist
h.joosten@fsw.leidenuniv.nl

Dr. M.P. van der Doef (Margot)
Occupational Health Psychology
doef@fsw.leidenuniv.nl

Dr. B. Jongkees (Bryant)
Applied Cognitive Psychology
b.p.jongkees@fsw.leidenuniv.nl

Dr. M.A. Koenders (Manja)
Clinical Psychology
m.a.koenders@fsw.leidenuniv.nl

Dr. N.E. Blankenstein (Neeltje)
Child & Adolescent Psychology
n.e.blankenstein@fsw.leidenuniv.nl

Dr. M.F.L. Ruitenberg (Marit)
Clinical Neuropsychology
m.f.l.ruitenberg@fsw.leidenuniv.nl

Dr. T.F.  Wilderjans (Tom)
Methodology & Statistics in Psychology
t.f.wilderjans@fsw.leidenuniv.nl

Dr. E.C. Seip (Elise)
Economic and Consumer psychology
e.c.seip@fsw.leidenuniv.nl

Dr. C.J.M. Verhoeven (Chris)
Health and Medical Psychology
verhoeven@fsw.leidenuniv.nl

Dr. E. J. van den Bos (Esther)
School Psychology
bosje@fsw.leidenuniv.nl

Dr. H.A.H. Ruigendijk (Hester)
Social  & Organizational psychology
h.a.h.ruigendijk@fsw.leidenuniv.nl

Lisa Wieriks
Occupational Health Psychology
l.wieriks@umail.leidenuniv.nl

Milo Leenaers
Applied Cognitive Psychology
m.leenaers@umail.leidenuniv.nl

Lotte Pels
Econ. & Consumer Psychology
l.pels@fsw.leidenuniv.nl

Pien Oosterhoff
Health and Medical Psychology
p.w.oosterhof@fsw.leidenuniv.nl

Domenico San Giorgi
Methodology & Statistics of Psychology
d.san.giorgi@fsw.leidenuniv.nl

Christina Kenter 
Child & Adolescent Psychology
sckenter@outlook.com

Vacant
Social & Organisational  Psychology
School Psychology

Clinical Neuropsychology
Clinical Psychology

Dr. P. Haazebroek (Pascal)
Toehoorder (Directeur Opleidingen)
opleidingsdirecteur-psy@fsw.leidenuniv.nl

T.S. van den Berg (Thijs)
Studenttoehoorder namens het opleidingsbestuur

studentlid-psy@fsw.leidenuniv.nl

E. M. Wolthuis MSc (Evelien)
Beleidsmedewerker Onderwijs Instituut Psychologie
e.m.wolthuis@fsw.leidenuniv.nl


Toehoorder namens Labyrint
Bestuur@labyrintleiden.nl

Vacant
Toehoorder namens de Faculteitsraad
 

Dr. M.G.N. Bos (Marieke)
Voorzitter
m.g.n.bos@fsw.leidenuniv.nl

Dr. M.P. van der Doef (Margot)
Staflid
doef@fsw.leidenuniv.nl

Dr. H. Joosten (Henriëtta)
Instituutsbureau Psychologie
h.joosten@fsw.leidenuniv.nl

Dr. F. Wolters (Fabian)
Staflid
F.Wolters@fsw.leidenuniv.nl

 

Mr. M.T. Haas (Mirthe)
Ambtelijk Secretaris
MHaas@fsw.leidenuniv.nl

Dr. H. Joosten (Henriëtta)
Secretaris/notulist
h.joosten@fsw.leidenuniv.nl

Correspondentie

Dr. H. Joosten (Henriëtta)
h.joosten@fsw.leidenuniv.nl
Instituutsbureau Psychologie
Kamer 2A.57

Meer over de MOC

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.