Universiteit Leiden

nl en

MOC: Master Opleidingscommissie

Meedenken of -praten over de masteropleiding, dat is de taak van de Master Opleidingscommissie (MOC).

Taken

De Master Opleidingscommissie (MOC) is voortdurend bezig om het onderwijsprogramma bij te schaven en aan te passen. Dit gebeurt door onderwijsevaluaties op grote en kleine schaal. De MOC kijkt naar de:

  • aansluiting en overlap van cursussen
  • regelingen van tentamens en examens etc.

De MOC brengt advies uit aan het opleidingsbestuur. Om dit advies van een brede basis te voorzien, zitten van elke masterspecialisatie een docent en een student in de commissie.

Rol studenten

Als student krijg je met de MOC te maken via schriftelijke onderwijsevaluaties en evaluatiepanels. Daarnaast kan een student zelf leden van de MOC benaderen met een opmerking over het programma. Bij reorganisaties van het onderwijs proberen we studenten zo veel mogelijk te betrekken. 

Internationale studenten

Internationale studenten die willen meedenken of -praten over de psychologieopleiding kunnen deelnemen aan het International Student Platform (Engelstalig).

De MOC vergadert eens per maand. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op:

  • 10 oktober 2022
  • 14 november 2022
  • 19 december 2022
  • 30 januari 2023
  • 13 maart 2023
  • 17 april 2023
  • 5 juni 2023
  • 3 juli 2023

Elke vergadering is van 15:00 uur tot 17:00 uur

De Master Opleidingscommissie Psychologie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. De activiteiten van de MOC in het studiejaar 2021 - 2022 zijn weergegeven in jaarverslag MOC 2021-2022.

Dr. C.J.M. van der Ham (Ineke)
Voorzitter
c.j.m.van.der.ham@fsw.leidenuniv.nl

Mr. M.T. Haas (Mirthe)
Ambtelijk Secretaris
MHaas@fsw.leidenuniv.nl

I. van den Brandt (Ilja)
Secretaris/notulist
i.van.den.brandt@fsw.leidenuniv.nl

Dr. M.P. van der Doef (Margot)
Occupational Health Psychology
doef@fsw.leidenuniv.nl

Dr. B. Jongkees (Bryant)
Applied Cognitive Psychology
b.p.jongkees@fsw.leidenuniv.nl

Dr. M.A. Koenders (Manja)
Clinical Psychology
m.a.koenders@fsw.leidenuniv.nl

Dr. M. Bos (Marieke)
Child & Adolescent Psychology
m.g.n.bos@fsw.leidenuniv.nl

Dr. R.S. Schaefer (Rebecca)
Clinical Neuropsychology
r.s.Schaefer@fsw.leidenuniv.nl

Dr. T.F.  Wilderjans (Tom)
Methodology & Statistics in Psychology
t.f.wilderjans@fsw.leidenuniv.nl

Dr. C. Wirtz (Coen)
Economic and Consumer psychology
C.Wirtz@fsw.leidenuniv.nl

Dr. C.J.M. Verhoeven (Chris)
Health and Medical Psychology
verhoeven@fsw.leidenuniv.nl

Dr. E. J. van den Bos (Esther)
School Psychology
bosje@fsw.leidenuniv.nl

Dr. H.A.H. Ruigendijk (Hester)
Social  & Organizational psychology
h.a.h.ruigendijk@fsw.leidenuniv.nl

Studentvertegenwoordigers 2022-2023

Jaimie Bugter
Clinical Psychology
j.i.bugter@umail.leidenuniv.nl

Fenne de Boer
Occupational Health Psychology

f.j.de.boer@umail.leidenuniv.nl

Eline Monteny
Applied Cognitive Psychology
e.montenij@umail.leidenuniv.nl

Layla van de Velden
School Psychology
l.d.a.van.de.velden@umail.leidenuniv.nl

Hannah Vollebergh
Clinical Neuropsychology
h.j.vollebergh@umail.leidenuniv.nl

Kirsten Duflou
Econ. & Consumer Psychology
k.m.m.duflou@umail.leidenuniv.nl

Jeroen Meijers
Social & Organisational  Psychology
j.a.meijers@umail.leidenuniv.nl

Arzo Zadran
Health and Medical Psychology
a.zadran.2@umail.leidenuniv.nl

Aissa Sisi
Child & Adolescent Psychology
a.sisi@umail.leidenuniv.nl

Vacant
Methodology & Statistics

Dr. P. Haazebroek (Pascal)
Toehoorder (Directeur Opleidingen)
opleidingsdirecteur-psy@fsw.leidenuniv.nl

M. Slot (Maartje)
Studenttoehoorder namens het opleidingsbestuur

studentlid-psy@fsw.leidenuniv.nl

E. M. Wolthuis MSc (Evelien)
Beleidsmedewerker Onderwijs Instituut Psychologie
e.m.wolthuis@fsw.leidenuniv.nl

S. Peters (Syd)
Toehoorder namens Labyrint
Bestuur@labyrint.nl

Vacant
Toehoerder namens de Faculteitsraad
 

Dr. C.J.M. van der Ham (Ineke)
Voorzitter
c.j.m.van.der.ham@fsw.leidenuniv.nl

Dr. M.P. van der Doef (Margot)
Staflid
doef@fsw.leidenuniv.nl

I. van den Brandt (Ilja)
Instituutsbureau Psychologie
i.van.den.brandt@fsw.leidenuniv.nl

Dr. E. J. van den Bos (Esther)
Onderzoeks-staflid 
bosje@fsw.leidenuniv.nl

Mr. M.T. Haas (Mirthe)
Ambtelijk Secretaris
MHaas@fsw.leidenuniv.nl

I. van den Brandt (Ilja)
Secretaris/notulist
i.van.den.brandt@fsw.leidenuniv.nl

Correspondentie

I. van den Brandt (Ilja)
i.van.den.brandt@fsw.leidenuniv.nl
Instituutsbureau Psychologie
Kamer 2B.01

Meer over de MOC

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.