Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad UFB

De Dienstraad is zoveel als mogelijk een vertegenwoordiging van alle UFB-disciplines en bestaat om de belangen van zijn medewerkers te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de leiding van het UFB. De raad kaart onder andere relevante zaken aan op het gebied van arbo, veiligheid, werkbeleving, scholing en organisatie.

De Dienstraad functioneert volgens het Reglement Dienstraden van de universiteit.

Huidige samenstelling (2019 - september 2021)

 • Henk Siera (voorzitter)
 • Joop de Mooi
 • Fred van Schie
 • Wim Filemon
 • Jeltje Hooyenga
 • Dominic Bronk

Samenstelling (2021-2023)

 • Henk Siera (voorzitter)
 • Fred van Schie
 • Wim Filemon
 • Jeltje Hooyenga
 • Monique Termeulen

Contact

Als je iets wilt aankaarten dat de hele afdeling aangaat, stuur dan een mailtje naar Dienstraad@UFB.LeidenUniv.nl, bel naar 071 5 27 31 16 of kom langs.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.