Universiteit Leiden

nl en

Instituutsbestuur

Het Instituut Politieke Wetenschap staat onder leiding van het Instituutsbestuur, bestaande uit een wetenschappelijk directeur, een of twee opleidingsdirecteuren en een onderzoeksdirecteur. Zij worden benoemd voor in beginsel drie jaar. Daarnaast maakt één student uit een van de opleidingen van het Instituut deel uit van het Instituutsbestuur (met een termijn van één jaar). Het Instituutsbestuur regelt o.a. de werkzaamheden van degenen die tot het Instituut behoren en bevordert de samenhang van onderwijs en onderzoek op het wetenschapsgebied van het Instituut.

Leden Instituutsbestuur

Contact

Instituutsreglement

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.