Universiteit Leiden

nl en

Speerpunten

Waar gaat de Faculteitsraad (FR) zich dit jaar voor inzetten?

Versterken medezeggenschap 

De faculteit kent medezeggenschap op opleidings-, instituuts- en facultair-niveau, maar de bekendheid van deze raden, waar ze over gaan en wie je kunt benaderen voor wat laat te wensen over, ook onderling weten we elkaar nog niet altijd te vinden. Als faculteitsraad maken we ons hard voor een betere samenwerking tussen de verschillende medezeggenschapraden binnen FSW en meer zichtbaarheid van de medezeggenschap binnen de faculteit.

De FR wil graag dat er een realistische urennorm voor raadsleden wordt vastgesteld, zodat professionalisering en versterking van medezeggenschap mogelijk gemaakt wordt en wij ons samen in kunnen zetten voor de belangrijk inhoudelijke thema's.
 

Speerpunten

De FR maakt zich hard voor een eerlijke verdeling van de werklast en houdt daarom de gevolgen van beleidskeuzes voor de werkdruk scherp in de gaten. De FR maakt zich hard voor een realistische urennormering. Aandachtspunten daarbij zijn carrièrekansen van de mensen in onze organisatie en de consequenties van de nieuwe CAO met betrekking tot flexibele inzet van werknemers op het moment dat de studenteninstroom omlaaggaat.

Momenteel is er een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande in de academische gemeenschap zoals erkennen en waarderen, docentprofessionalisering, middelen kwaliteitsafspraken, diversiteit en inclusie en sociale veiligheid. De FR houdt deze ontwikkelingen nauw in de gaten en levert een constructieve bijdrage in de vorm van gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij focussen we op de haalbaarheid (werkdruk) alsook de duurzaamheid van veranderingen.

Als FR houden we de initiatieven op het gebied van mentaal welzijn in de gaten. Tevens zullen wij ons inzetten voor een inclusieve en diverse academische gemeenschap waarin iedereen zich welkom voelt. Aandachtspunten zijn het versterken van de connectie tussen campus Den Haag en FSW Leiden, alsook het versterken van het gevoel van één academische gemeenschap waar ieder een belangrijke bijdrage levert.

Beleid wat betreft onderwijs en toetsing dient te worden vormgegeven met kwaliteit van onderwijs als belangrijkste kader. De FR is van mening dat de kwaliteit van het onderwijs niet belemmerd moet worden door organisatorische uitdagingen, zoals software en vastgoed en denkt daarom proactief mee bij de grote transities die gepland staan. Daarbij is transparantie in communicatie en beleid van essentieel belang.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.