Universiteit Leiden

nl en

Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen

Ieder onderzoek binnen het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, het Instituut Politieke Wetenschap en het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies wordt ethisch getoetst door de Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen. De hoofdtaak van de commissie bestaat uit het toetsen van onderzoeksvoorstellen op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen.

De voorwaarden en beginselen die de commissie hanteert zijn toegelicht in het reglement Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen dat hiertoe is opgesteld.

Ethische toetsing kan relevant zijn wanneer het gaat om de privacy van onderzoekssubjecten, aspecten van menselijke waardigheid bij het afnemen van interviews, wederzijdse consentverkrijging en mogelijke belangenverstrengeling bij derde geldstroomonderzoek. Soms is ethische toetsing verplicht opgelegd door externe organisaties, zoals bijvoorbeeld NWO. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.