Universiteit Leiden

nl en

Universitaire verkiezingen

Van 16 tot en met 19 april 2018 vonden er weer universitaire verkiezingen plaats. Als medewerker of student kon u stemmen op lijsten of personen die u vertegenwoordigen in de Universiteitsraad (UR) en de studentengeledingen van de Faculteitsraden. Er is dit jaar geen verkiezing voor de Studentenraad van het LUMC, omdat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te vervullen zetels.

Verkiezingen

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan medezeggenschap: het recht van studenten en personeel om mee te mogen beslissen over het beleid. Medezeggenschap zorgt voor betere beslissingen die meer draagvlak hebben.

Bij de verkiezingen zijn de kiesreglementen het vertrekpunt. De Universiteit Leiden kent een Kiesreglement Universiteitsraad en een Kiesreglement faculteits- en dienstraden. De verkiezingen verlopen volgens een van tevoren afgesproken tijdschema en vinden plaats met het personenstelsel of het lijstenstelsel.

Uitslagen universitaire verkiezingen 2018

Bekijk de uitslagen voor de personeelsgeleding en de studentengeleding

Uitslag universitaire verkiezingen: ONS opnieuw grootste studentenpartij, FNV Overheid leidt personeelsgeleding

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie