Universiteit Leiden

nl en

Universitaire verkiezingen

Van 16 tot en met 19 april 2018 vinden er weer universitaire verkiezingen plaats. Als medewerker of student kan u stemmen op lijsten of personen die u vertegenwoordigen in de Universiteitsraad (UR) en de studentengeledingen van de Faculteitsraden. Er is dit jaar geen verkiezing voor de Studentenraad van het LUMC, omdat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te vervullen zetels.

Stemmen

Vanaf 16 april 2018 (9.00 uur) kunt u met uw ULCN account inloggen op de verkiezingsapplicatie. U kunt tot uiterlijk 19 april 2018 (16.00 uur) uw stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf elke computer met internetaansluiting.

Stem

Verkiezingen

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan medezeggenschap: het recht van studenten en personeel om mee te mogen beslissen over het beleid. Medezeggenschap zorgt voor betere beslissingen die meer draagvlak hebben.

Bij de verkiezingen zijn de kiesreglementen het vertrekpunt. De Universiteit Leiden kent een Kiesreglement Universiteitsraad en een Kiesreglement faculteits- en dienstraden. De verkiezingen verlopen volgens een van tevoren afgesproken tijdschema en vinden plaats met het personenstelsel of het lijstenstelsel

Ga stemmen

Door te gaan stemmen draagt u bij aan goede medezeggenschap binnen de organisatie. U stemt digitaal met uw eigen ULCN gebruikersnaam en wachtwoord. Uw privacy is gewaarborgd: alleen u weet op wie u heeft gestemd. Niemand anders heeft toegang tot die gegevens. Lukt het stemmen niet of heeft u hulp nodig? Download dan de Handleiding stemmen.

Storingsmeldingen

Krijgt u voor, tijdens of na het inloggen een melding van een applicatiestoring? Of kunt u niet kunt inloggen met uw ULCN gegevens? Bel dan met telefoonnummer 071 - 527 8118 (bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur).

Verkiesbaar stellen

Op 13 en 14 maart 2018 kunt u zich voor de komende verkiezingen verkiesbaar stellen. U heeft de volgende formulieren nodig:

Universiteitsraad

Kandidaatstelling UR
Verklaring kandidaatstelling UR
Kandidatenlijst

Faculteitsraad

Kandidaatstelling FR Personenstelsel
Kandidaatstelling FR Lijstenstelsel
Verklaring kandidaatstelling FR
Kandidatenlijst

Dienstraad

Kandidaatstelling Dienstraad

Studentenraad LUMC

Kandidaatstelling studentenraad