Universiteit Leiden

nl en

Universitaire verkiezingen

Van 16 tot en met 19 april 2018 vinden er weer universitaire verkiezingen plaats. Als medewerker of student kan u stemmen op lijsten of personen die u vertegenwoordigen in de Universiteitsraad (UR), de studentengeledingen van de Faculteitsraden, de personeelsgeleding van de Faculteitsraad FSW, de Studentenraad LUMC en de Dienstraden van Vastgoed alsmede ICLON. 

Verkiezingen

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan medezeggenschap: het recht van studenten en personeel om mee te mogen beslissen over het beleid. Medezeggenschap zorgt voor betere beslissingen die meer draagvlak hebben.

Bij de verkiezingen zijn de kiesreglementen het vertrekpunt. De Universiteit Leiden kent een Kiesreglement Universiteitsraad en een Kiesreglement faculteits- en dienstraden. De verkiezingen verlopen volgens een van tevoren afgesproken tijdschema en vinden plaats met het personenstelsel of het lijstenstelsel

Ga stemmen

Door te gaan stemmen draagt u bij aan goede medezeggenschap binnen de organisatie. U stemt digitaal met uw eigen ULCN gebruikersnaam en wachtwoord. Uw privacy is gewaarborgd: alleen u weet op wie u heeft gestemd. Niemand anders heeft toegang tot die gegevens. Lukt het stemmen niet of heeft u hulp nodig? Download dan de Handleiding stemmen.

Storingsmeldingen

Krijgt u voor, tijdens of na het inloggen een melding van een applicatiestoring? Of kunt u niet kunt inloggen met uw ULCN gegevens? Bel dan met telefoonnummer 071 - 527 8118 (bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur).

Verkiesbaar stellen

U kunt zich voor de komende verkiezingen  verkiesbaar stellen. U heeft volgende formulieren nodig:

Universiteitsraad

Kandidaatstelling UR
Verklaring kandidaatstelling UR

Faculteitsraad

Kandidaatstelling FR Personenstelsel
Kandidaatstelling FR Lijstenstelsel
Verklaring kandidaatstelling FR

Dienstraad

Kandidaatstelling Dienstraad