Universiteit Leiden

nl en

Universitaire verkiezingen

Op 21 of 22 maart (uiterlijk 16:00 uur) kunnen medewerkers zich kandidaat stellen voor de faculteits- of dienstraden. Studenten kunnen zich kandidaat stellen voor de faculteitsraden en de universiteitsraad. Dit doe je via een digitaal formulier. Het formulier is te vinden op de pagina 'Stel je kandidaat'.

Stel je kandidaat

Waarom stemmen?

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan medezeggenschap: het recht van studenten en personeel om mee te mogen beslissen over het beleid. Medezeggenschap zorgt voor betere beslissingen die meer draagvlak hebben.

Wie mag stemmen?

Kiesgerechtigd is:

  • Iedereen die een aanstelling heeft bij de Universiteit Leiden en werkzaam is in een van de onderdelen waar verkiezingen worden gehouden.
  • Iedereen die op de verkiezingsdatum als student staat ingeschreven bij de Universiteit Leiden.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.