Universiteit Leiden

nl en

Universitaire verkiezingen

Elk jaar vinden er universitaire verkiezingen plaats. Als student kunt u stemmen op uw vertegenwoordigers in de Universiteitsraad en de Faculteitsraad. Als medewerker kunt u stemmen op uw vertegenwoordigers in de Universiteitsraad. Wanneer u werkt bij FGGA of Vastgoed, kunt u tevens op uw vertegenwoordigers in respectievelijk de Faculteitsraad of Dienstraad stemmen.

Waarom stemmen?

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan medezeggenschap: het recht van studenten en personeel om mee te mogen beslissen over het beleid. Medezeggenschap zorgt voor betere beslissingen die meer draagvlak hebben.

Wie mag stemmen?

Kiesgerechtigd is:

  • Iedereen die een aanstelling heeft bij de Universiteit Leiden en werkzaam is in een van de onderdelen waar verkiezingen worden gehouden.
  • Iedereen die op de verkiezingsdatum als student staat ingeschreven bij de Universiteit Leiden.

Van 20 tot en met 23 april 2020 worden er universitaire verkiezingen gehouden voor de Universiteitsraad, de studentengeleding van de Faculteitsraden en de Studentenraad LUMC. Er vinden tevens tussentijdse verkiezingen plaats voor de personeelsgeleding van de Faculteitsraad van FGGA en de Dienstraad Vastgoed.

Stel u kandidaat op 17 en 18 maart

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie