Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsbestuur

Faculteitsbestuur 2019-2020

Samenstelling

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Portefeuilleverdeling

Bestuurslid Portefeuille

Decaan en

portefeuillehouder onderzoek

Prof.dr. Mark Rutgers

Algehele bestuurlijke coördinatie en facultaire strategie:

 • Coördinatie en integratie van de besluitvorming van het Faculteitsbestuur
 • Strategische samenwerkingsverbanden en externe betrekkingen, o.a.
  • African Studies Centre Leiden
  • LUCIS
  • LeidenGlobal (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
  • NINO (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
  • haalbaarheidsstudie Museum Studies
 • Onderzoeksbeleid, o.a.:
  • LERU
  • LeidenAsiaCentre
  • Lorentz Centre
  • LUCSoR
  • Roosevelt Institute for American Studies
 • Bibliotheekbeleid
 • Internationalisering (i.s.m. de vice-decanen)
 • Graduate School en promotieaangelegenheden
 • Leerstoelenbeleid en WP loopbaanbeleid
 • Datamanagement (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
 • Organisatiestructuur faculteit

Vice-decaan onderwijs (bachelor)

Dr. Egbert Fortuin

Algemene onderwijsbeleid en bestuur op het gebied van de bachelorfase:

 • Kwaliteitszorg onderwijs
 • Communicatie en werving op het gebied van de BA
 • Onderwijsmarketing BA
 • Prestatieafspraken onderwijs
 • Honours onderwijs
 • ICT en onderwijs
 • Digital humanities (i.s.m. de decaan)
 • BA International Studies
 • BA Urban Studies (i.s.m. de decaan)
 • Minorenbeleid
 • Kerncurriculum

Vice-decaan onderwijs (master en research master)

Prof. dr. Mirjam de Baar

 

Algemene onderwijsbeleid en bestuur op het gebied van de (research)masterfase:

 • Kwaliteitszorg onderwijs
 • Communicatie en werving op het gebied van de (RES)MA
 • Onderwijsmarketing  (RES)MA
 • Professionalisering opleidingscommissie
 • MAIR
 • Contractonderwijs
 • Alumnibeleid
 • Arbeidsmarktoriëntatie BA en (RES)MA (i.s.m. de andere vice-decaan en de assessor)

Portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Mr. dr. Menno Tuurenhout

Algehele bedrijfsvoering:

 • Financiële bestuur en beleid
 • Personeel en organisatie
 • Arbo en veiligheid
 • Managementinformatie en informatiehuishouding
 • Huisvesting en inrichting
 • Algemene communicatie
 • Maatschappelijke impact van onderzoek (i.s.m. decaan)
  • Diversiteitsbeleid (i.s.m. vice-decaan master en research master en de Assessor)

Assessor

Jonatan Wirix-Speetjens

 • Contact onderhouden met studieverenigingen en studenten binnen de faculteit en in facultaire gremia (incl. klachtenverwerking)
 • Beheren assessorbudget
 • Toekennen beurzen aan studentleden uit facultaire gremia en studieverenigingen
 • In LAssO-verband overleg met de vice-rector magnificus en lidmaatschap van werkgroepen (zoals de Honours Academy, RFOS en Mare Redactieraad)
 • Contact onderhouden met overige assessoren Geesteswetenschappen in het land
 • Humanities Career Event

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie