Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsbestuur

Faculteitsbestuur 2023-2024

Samenstelling

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Portefeuilleverdeling

Bestuurslid Portefeuille

Decaan en

portefeuillehouder onderzoek

Prof.dr. Mark Rutgers

Algehele bestuurlijke coördinatie en facultaire strategie:

 • Coördinatie en integratie van de besluitvorming van het Faculteitsbestuur
 • Strategische samenwerkingsverbanden en externe betrekkingen, o.a.
  • African Studies Centre Leiden
  • LUCIS
  • LeidenGlobal (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
  • NINO (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
  • LDE Centra
  • ICLON
 • Onderzoeksbeleid, o.a.:
  • LERU
  • LeidenAsiaCentre
  • Lorentz Centre
  • LUCSoR
 • Bibliotheekbeleid
 • Internationalisering (i.s.m. de portefeuillehouders onderwijs)
 • Graduate School en promotieaangelegenheden
 • Leerstoelenbeleid en WP loopbaanbeleid
 • Datamanagement (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
 • Organisatiestructuur faculteit

Vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs BA

Dr. Jeroen Touwen
 

 

Algemene onderwijsbeleid en bestuur op het gebied van de bachelorfase:

 • Kwaliteitszorg onderwijs BA
 • Communicatie en werving op het gebied van de BA
 • Onderwijsmarketing BA
 • Honours onderwijs BA
 • ICT en onderwijs
 • Digital humanities (i.s.m. de decaan)
 • Minorenbeleid
 • Kerncurriculum
 • Implementatie Bright Space

Vice-decaan onderwijs en portefeuillehouder onderwijs MA en ResMA

Prof. dr. Mirjam de Baar

 

 

Algemene onderwijsbeleid en bestuur op het gebied van de (research)masterfase:

 • Kwaliteitszorg onderwijs MA
 • Communicatie en werving op het gebied van de (RES)MA
 • Onderwijsmarketing  (RES)MA
 • Professionalisering opleidingscommissie
 • Honours onderwijs (RES)MA
 • MAIR
 • Contractonderwijs
 • Alumnibeleid
 • Arbeidsmarktoriëntatie BA en (RES)MA (i.s.m. de andere vice-decaan en de assessor)
 • Tweejarige educatieve masters (ICLON);
 • MasterLanguage
 • Diversiteitsbeleid onderwijs (i.s.m. de Assessor)
 • Leven lang leren

Portefeuillehouder Bedrijfsvoering

S. Goedhard MBA

 

Algehele bedrijfsvoering:

 • Financiële bestuur en beleid
 • Personeel en organisatie (i.h.b. werkdruk)
 • Arbo en veiligheid
 • Managementinformatie en informatiehuishouding
 • Huisvesting en inrichting
 • Algemene communicatie
 • Maatschappelijke impact van onderzoek (i.s.m. decaan)
 • Diversiteitsbeleid personeel

Assessor 

Nova Verkerk

Algemeen verantwoordelijk voor contact met studenten binnen de facultaire gremia:

 • Contact onderhouden met studieverenigingen en studenten binnen de faculteit en in facultaire gremia
 • Klachtencoördinator
 • Beheren assessorbudget
 • Toekennen beurzen aan studentleden in facultaire gremia en studieverenigingsbesturen
 • In LAssO-verband overleg met de vice-rector magnificus en lidmaatschap van werkgroepen (zoals de Honours Academy, RFOS en Mare Redactieraad)
 • Contact onderhouden met overige assessoren Geesteswetenschappen in het land
 • Vast lid organisatiecommissie Humanities Career Event

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.