Universiteit Leiden

nl en

Personal Development Centre

Het Personal development Centre (PDC) van de Faculteit Sociale Wetenschappen belichaamt levenslang leren en brengt het in de praktijk. Onze aanpak is de concrete invulling van de belofte van de Universiteit Leiden aan haar studenten en medewerkers rond persoonlijke en professionele groei. Wij helpen studenten en professionals hun volledige potentieel te realiseren door intrinsieke motivatie te koppelen aan de eigen studie- en werkcontext. Onze missie is mensen te helpen hun richting in studie en leven te bepalen en monitoren, de vaardigheden te ontwikkelen om deze te bereiken, en deelnemers tools aan te reiken om de tegenslagen en obstakels die ze onvermijdelijk tegenkomen tegemoet te treden.

Learning my way

Ons kernprogramma, Learning My Way, begeleidt deelnemers in het ontdekken van hun unieke talent en het diagnosticeren en vaststellen van wat zij van hoger belang vinden. Hierdoor kunnen ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren in professionele contexten en de maatschappij in het algemeen. De Learning My Way methode biedt interactieve seminars, ingebed in een unieke, goed beveiligde, persoonlijke omgeving die het mogelijk maakt zelfinzicht, zelfevaluaties, 360 graden feedback, persoonlijke coaching en peer feedback over de jaren heen te combineren en overzien. Dit geheel begeleidt deelnemers in het articuleren en volgen van hun visie en motivatie in leven en beroep. Learning My Way richt zich op persoonlijke empowerment, talent-identificatie, veerkracht en vermogen tot zelfherinnering. Onze interventies, ondersteund door professionele coaches, helpen professionals en studenten om geïnformeerde studie- en carrièrebeslissingen te nemen die aansluiten bij hun persoonlijke en professionele doelen. Learning My Way belichaamt de visie van de Leidse Universiteit op de integratie van gepersonaliseerde, evidence led ontwikkelingstrajecten in de vorming van haar studenten en medewerkers. Onze interventies worden daartoe aangeboden als meta-curriculaire, meerjarige trajecten en als intensieve zomerschoolprogramma's. De Learning My Way methodologie is geïntegreerd in en complementair aan de belangrijkste bachelor- en masteropleidingen aan verschillende Nederlandse universiteiten, ziekenhuizen, hogescholen en basisscholen.

Ondersteuning van groei

Het PDC biedt:

  • Persoonlijke reflectieve assessments om het unieke talent en de bijdrage van elk individu aan de wereld te ontlokken.
  • Informatieve hulpmiddelen en praktische tools gericht op het identificeren van relevante (levens)doelen, formuleren van een eigen visie, focusversterking en het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden als keuzes maken, commitment, en professioneel handelen.
  • Persoonlijke voortgangsmonitoring om ontwikkeling naar eigen doelen te integreren in gedrag en in stand te houden middels professionele leerervaringen, mede met behulp van baanbrekende geïntegreerde, goed beveiligde Artificial Intelligence toepassingen.
  • Flexibele blended learning paden Modulaire trajecten die gesynchroniseerd worden met disciplinaire curricula, toegesneden op het versterken van de persoonlijke motivaties van studenten in relatie tot de eisen in het onderwijsprogramma.
  • Professionele Coaching & Training voor docenten en medewerkers om talent- en competentiegericht, transformerend leren mogelijk te maken voor de gehele onderwijsinstelling.

Het PDC heeft als doel talent- en competentiegericht, transformerend leren toegankelijk te maken voor alle studenten en professionals. Wij stellen hierin een nieuwe standaard voor learner-centered onderwijs.

Wil je meer weten? Neem dan contact op via learningmyway@fsw.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.