Universiteit Leiden

nl en

FSW Scriptieprijs

De Faculteit der Sociale Wetenschappen reikt jaarlijks twee scriptieprijzen uit: één voor de beste masterscriptie en één voor de beste research-masterscriptie.

Een facultaire jury maakt een selectie uit door de instituten voorgedragen scripties en draagt deze inclusief juryrapporten ter accordering voor aan het faculteitsbestuur. De prijs bestaat uit € 1000,- en een certificaat.

Tijdspad 2023

  • 13 oktober 2023: uiterlijke inzenddatum voor instituutsbesturen
  • 17 oktober 2023: introductiebijeenkomst jury scriptieprijzen 2023
  • 27 november 2023: selectiebijeenkomst jury scriptieprijzen 2023
  • 30 november 2023: voordrachten (inclusief juryrapporten) scriptieprijzen 2023 aan faculteitsbestuur
  • 4 december 2023: faculteitsbestuur bespreekt de voordrachten
  • 9 januari 2024: uitreiking scriptieprijzen 2023 tijdens de Nieuwjaarsreceptie

Criteria nominaties FSW Scriptieprijs

  1. Wetenschappelijke kwaliteit. Is er sprake van theoretische diepgang, relevante methodologie en overtuigende argumentatie?
  2. Creativiteit. Hoe innoverend is de scriptie op het gebied van onderwerpkeuze, vraagstelling en/of aanpak?
  3. Presentatie. M.b.t. verslaglegging en taalgebruik: is de tekst goed gestructureerd, helder en coherent? Zijn terminologie en taalgebruik adequaat?
  4. Relevantie. Wat is de mogelijke impact van het onderzoek voor belanghebbenden in de wetenschap, het beroepenveld en/of de maatschappij?
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.