Universiteit Leiden

nl en

Verkiezingen 2022

Universitaire verkiezingen

Faculteitsraad Governance and Global Affairs

De verkiezingen vinden plaats van 9 tot en met 13 mei 2022.

Stem hier!

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad is na de universiteitsraad het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit en speelt een intermediaire rol tussen de verschillende onderdelen van de desbetreffende faculteit. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Daarnaast is de raad vertegenwoordiger van studenten en medewerkers en een klankbord voor het faculteitsbestuur. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Personeelsleden worden voor twee jaar gekozen, de studentleden voor één jaar. 

Hoe stemmen via het internet?

Vanaf maandag 9 mei 7.00 uur tot vrijdag 13 mei 16.00 uur kun je online stemmen. Studenten en medewerkers ontvangen hiervoor een e-mail, maar kunnen ook direct via de verkiezingsapp hun stem uitbrengen.

Op welke studenten kan ik stemmen?

Mijn naam is Wilmer Verbree, student Bestuurskunde en CSL-kandidaat voor de faculteitsraadsverkiezingen. Ik stel me kandidaat omdat ik het belangrijk vind om het studentenperspectief in de faculteit te vertegenwoordigen. In de faculteitsraad zal ik proberen de kwaliteit van het onderwijs voor alle studenten te verbeteren. De belangrijkste punten voor mij zijn het online beschikbaar maken van colleges, proberen de universiteitsgebouwen minder druk te maken, en bijdragen aan het vergroten van de toegang tot kleinschalig onderwijs. Op deze manier wil ik bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs en een prettigere leeromgeving voor alle studenten!

Beste medestudenten, 

Ik ben Yasmijn Jagtenberg, tweedejaars student Bestuurskunde aan de FGGA en honours student aan de FSW.  Ik ben kandidaat voor het faculteitsbestuur van de Lijst Vooruitstrevende Studenten (LSV). Als rolstoelgebruiker, met een geweldige hulphond en lid van de LBGTOA+ gemeenschap, zijn inclusie en diversiteit erg belangrijk voor mij. Als ik word gekozen zal ik me ook inzetten voor verbetering:  

  • Communicatie naar alle studenten 
  • Toegankelijkheid in het algemeen 
  • Zichtbaarheid van medezeggenschapsraden gedurende het hele jaar 
  • Autonomie van studenten, inclusief online mogelijkheden  
  • Drempels voor medezeggenschap verlagen   
  • Duurzaamheid 

Ik ben Benjamin! Ik ben 20 jaar en ben tweedejaars student Security Studies en eerstejaars student Filosofie. Ik vind het heerlijk om muziek te luisteren en te spelen en hou van alles wat het Leidse en Haagse studentenleven te bieden heeft. In de Faculteitsraad wil ik me hard maken voor een realistische vorm van hybride onderwijs. Zelf in de collegezaal zitten is natuurlijk super gezellig, maar een college ook kunnen terugkijken is in ons drukke en chaotische leven een ultieme uitkomst. Want zeg nou eerlijk… een zonnige dag kun je niet opnieuw beleven, maar een college wel! 

Stem hier!

Meer informatie over de verkiezingen vind je hier.


Contact: stembureau@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.