Universiteit Leiden

nl en

Verkiezingen 2024

Van 22 april 7:00 uur tot en met donderdag 25 april 16:00 uur kan je stemmen voor de universitaire verkiezingen. Studenten en medewerkers ontvangen hiervoor een e-mail, maar stemmen kan ook via de verkiezingsapp. Voor onze faculteit kan je alleen stemmen voor de studentengeleding. 

Op welke studenten kan ik stemmen?

Ik studeer Crisis and Security Management, Governance of Crisis. Ik wil deel uitmaken van de faculteitsraad zodat ik ideeën van medestudenten kan aandragen en het perspectief van een internationale student kan geven.

3 dingen die ik wil veranderen:

  1. De betaalbaarheid en toegankelijkheid van Nederlandse taalcursussen verbeteren.
  2. De vroegtijdige segregatie tussen Nederlandse en internationale studenten tijdens de oriëntatieweek aanpakken en verminderen. 
  3. Herzien van het IT-systeem voor keuzevakken binnen CSM om eerlijkheid te waarborgen, gekoppeld aan het initiëren van een overzichtslezing van beschikbare keuzevakken.

Slogan: 'Bruggen bouwen, geen barrières: Voor een verenigde campus en eerlijke kansen'

Mijn naam is Ghali Bahbouhi en ik studeer World Politics Bachelor of Arts. Ben je ook moe van ongerechtvaardigde 'veiligheids'-maatregelen en racisme op de campus? Klaar met LU's steun voor de genocide in Palestina? En klaar met het gebrek aan democratie en transparantie? Geef je om de behoeften en eisen van studenten? 

Ik ook!

Mijn eerste prioriteiten zijn: 

  1.  Eis meer transparantie en rechtvaardiging van eisen voor de 'veiligheidsmaatregelen' op de campus
  2. Eis concrete maatregelen om een einde te maken aan het racisme en de discriminatie van de Leidse Universiteit en haar veiligheidsdienst.
  3. Dring aan op en ondersteun oproepen tot een Academische Boycot van de Israëlische genocidestaat.

Slogan: 'Verenigd tegen racisme, beveiliging en medeplichtigheid aan genocide.'

Na een jaar eerder in de faculteitsraad (22-23), een bestuursjaar bij de B.I.L. (studievereniging van Bestuurskunde) (21-22) en een bestuursjaar bij het StOP (Studieverenigen Overleg Platform) (23-24), neem ik komend jaar graag weer plaats in de faculteitsraad van FGGA.

Er gaat veel goed op onze faculteit en over veel zaken zijn we het eens. Toch is het belangrijk om als studenten ons actief te bemoeien en het studentenperspectief in te blijven brengen. Bovenstaande ervaring neem ik graag mee om dit goed te kunnen doen. 

Ik zet me graag in voor een faculteit die zich focust op haar kerntaken: onderwijs en onderzoek, maar waar het ook best gezellig mag zijn. Daarnaast moet het beleid begrijpbaar zijn voor iedereen en zijn nieuwe plannen pas succesvol als iedereen mee kan komen. En ja, natuurlijk ben ik ook voor meer studieplekken, daarom zie ik graag toe op een goede studentenparticipatie bij de ontwikkeling van het nieuwe Spuigebouw.

Mijn naam is Michel Vermeer. Ik zit momenteel in het eerste jaar van mijn opleiding Bestuurskunde, 
gespecialiseerd in bestuur, beleid en organisatie. 

In mijn eerste jaar op de universiteit bevond ik me in een zeer ongemakkelijke positie op de campus in Den Haag. De universiteit, waar ik van gedroomd had, bleek een plek te zijn waar mijn mening niet welkom was en niet als geldig werd beschouwd. Academische dialogen werden verboden, gecensureerd, en soms zelfs onderdrukt met geweld en intimidatie. Ondertussen was onze faculteit, die verondersteld wordt zich op politiek te richten, stil over deze acties, wat ik beschamend vind. Zwijgen als politieke instelling van de universiteit, terwijl diezelfde universiteit samenwerkt met Israëlische universiteiten die kennis leveren voor wapens die gebruikt worden voor genocide, waarbij elke kritische vooraanstaande professor van die Israëlische universiteiten wordt ontslagen, is gewoonweg onacceptabel en een universiteit onwaardig. Onze faculteit moet zich uitspreken tegen deze politieke censuur, genocide en beveiliging.

Ik wil in de faculteitsraad omdat ik ervoor wil zorgen dat onze faculteit haar verantwoordelijkheid als politieke faculteit neemt en zich uitspreekt tegen de censuur die plaatsvindt. De faculteit zou moeten beginnen met het organiseren van evenementen over alle onderwerpen die de universiteit onwaardig acht voor een publiek debat, zoals racisme, kolonialisme, internationaal recht en Palestina. De faculteit zou ook stelling moeten nemen tegen alles wat haar studenten kwetsbaar maakt voor racisme, discriminatie en censuur, zoals het controleren van identiteitsbewijzen puur voor intimidatie en uit angst voor protesten en politieke meningen. Daarnaast zal ik, als ik gekozen word, er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de faculteit zich uitspreekt tegen de samenwerking met Israëlische universiteiten en onmiddellijk alle projecten met Israëlische universiteiten en de Fossiele Brandstoffen industrie stillegt, zodat we ons niet meer schamen om bij Universiteit Leiden te studeren.

Slogan: 'Verenigd tegen racisme, beveiliging en medeplichtigheid aan genocide.'

Hi! Mijn naam is Nehreen Al-Mahmoedi. Ik heb de master Public Administration, track Economics and Governance, gedaan, en ik ben nu bezig met de master Crisis and Security Management, track Radicalism, Extremism and Terrorism. Namens de Liberale Studenten Partij ben ik lijsttrekker voor FGGA waar ik een aantal dingen zou willen doorvoeren in de faculteitsraad. Met twee studies binnen de faculteit heb ik een goed beeld van wat er beter kan in de faculteit FGGA voor beide studies.

Ten eerste zou ik mij er hard voor willen maken dat inzage of feedback op tentamens ook digitaal beschikbaar wordt, zodat studenten die niet naar de inzage kunnen komen ook leren van hun fouten. Daarnaast, zou ik pleiten voor het afschaffen van de collegeverplichting of de regelingen die daarvoor zijn, te versoepelen. Verder vind ik dat het opnemen en het online delen van lectures van toegevoegde waarde kan zijn voor het leerproces. Ook zie ik een cruciale functie voor extracurriculaire activiteiten zoals werkstudentschappen, stages, bestuursjaren en commissies. De universiteit zou daar nog meer een faciliterende rol in kunnen spelen! De slogan voor LSP is dan ook 'Meer dan studeren.'

Hai allemaal!

Mijn naam is Nellie en ik ben tweedejaars Security Studies student. Hiervóór heb ik taalkunde gestudeerd en vind het erg leuk om mensen, indien mogelijk, in hun eigen taal te spreken. Het leren van talen is inmiddels een wat uit de hand gelopen hobby geworden. Deze vaardigheid zou ik graag als gereedschap in de faculteitsraad van het FGGA in willen zetten.

Een belangrijk speerpunt voor mij is om o.a. studenten te spreken en te vertegenwoordigen die om diverse redenen meer moeite hebben om hun opleiding succesvol af te ronden. Denk bijvoorbeeld aan studenten met meer- of hoogbegaafdheid, AD(H)D, etc. Omdat dit vaak thema’s zijn die in de praktijk nogal onderbelicht blijven, wil ik graag kijken of wij als faculteit meer kunnen doen om neurodiverse studenten tegemoet te komen.

Daarnaast zou ik graag mee willen praten over de efficiënte en transparante toewijzing van de financiële middelen van de faculteit.

Ik heb op het moment geen slogan, maar laat me in veel zaken leiden door ‘een oog voor de menselijke factor’.

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad is na de universiteitsraad het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit en speelt een intermediaire rol tussen de verschillende onderdelen van de desbetreffende faculteit. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Daarnaast is de raad vertegenwoordiger van studenten en medewerkers en een klankbord voor het faculteitsbestuur. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Personeelsleden worden voor twee jaar gekozen, de studentleden voor één jaar. 

Vorig jaar, 2023, kon er worden gestemd voor de personeels- en studentengeleding. Benieuwd naar die uitkomsten? Bekijk de officiële uitslag.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.