Universiteit Leiden

nl en

Jan Brouwer Scriptieprijzen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) reikt jaarlijks de Jan Brouwer Scriptieprijzen uit op acht wetenschapsterreinen. Voor FSW zijn dat de categorieën Maatschappijwetenschappen en Gedragswetenschappen. De prijs is bedoeld voor masterscripties die zijn goedgekeurd in het voorgaande studiejaar (d.w.z. ten tijde van de nominatieronde). Er is voor de prijs van 2024 een bedrag van €3000 aan verbonden.

Criteria

  • leesbaarheid van de scriptie,
  • kwaliteit van het onderzoek,
  • mate van zelfstandigheid waarmee het onderzoek is opgezet en uitgevoerd,
  • maatschappelijke relevantie,
  • originaliteit.
Jan Brouwer

Context

De prijs genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer (1910-1983), oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij. Deze wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.