Universiteit Leiden

nl en

Werkgroep FSW Visie op Blended Onderwijs

De facultaire werkgroep FSW Visie op Blended Onderwijs (VBE) heeft de opdracht tussen april 2022-juni 2023 een visie op digitalisering en activerend onderwijs op te leveren. De visie zal worden opgesteld aan de hand van:

  • literatuuronderzoek,
  • dialoog met collega’s,
  • uitvraag bij interne en externe onderwijsdeskundigen en studenten, en
  • inzichten verkregen uit projecten gefinancierd door Grass roots en Grass shoots subsidies.

De VBE meent dat blended onderwijs al deel uitmaakt van onze dagelijkse praktijk: elke docent maakt gebruik van Brightspace, e-mail of andere digitale tools. De prioriteit van de werkgroep ligt bij de kwaliteit van het onderwijs en het optimaliseren van de huidige stand van zaken met betrekking tot software en hardware, en ondersteuning van docenten en studenten. Wanneer het blenden van (een deel van) het onderwijs bijdraagt aan het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, dient dit ondersteund te worden.

  • Oplevering facultaire visie op blended onderwijs en implementatieadviezen (eind academisch jaar 2022-2023).
  • De dialoog over 'blended onderwijs' starten en faciliteren, ter informatie en ter inspiratie.
Data Activiteit
Januari-februari Uitwisseling met bestuurders, docenten en studenten over blended onderwijs en de implementatie-adviezen.
Wil jij als docent inbreng geven?
Maart 'Education innovation networking event': docenten informeren en inspireren over de facultaire en universitaire innovatiesubsidies (o.a. Grassroots en Grass shoots).
 
April-mei

In gesprek met het faculteitsbestuur over de opgestelde visie en implementatieadviezen.

5 september Facultair 'Blended Education Festival'.
 

 

Meepraten?

Wil jij meer algemeen je gedachten over blended onderwijs met de werkgroep delen? Vul dan het VBE formulier in.

Carlijn Bergwerff

Ik denk dat het belangrijk is om een visie op blended onderwijs te creëren waarbij het uitgangspunt (en doel) is: hoe kunnen we ons onderwijs aanpassen aan de huidige behoeften van studenten en de maatschappelijke ontwikkeling.

Carlijn Bergwerff

Digitalisering moet dus niet het doel op zich zijn. Omdat ik als docent betrokken ben bij het onderwijs, helpt mij deze visie te adresseren bij het creëren van een visie. Ik maak graag deel uit van deze werkgroep, zodat ik de behoeften en zorgen betreffende blended onderwijs vanuit onderwijsperspectief kan verwoorden en mijn ervaring in het onderwijs kan delen. Deel uitmaken van deze werkgroep helpt mij om een bredere kijk op onderwijs te krijgen, door de standpunten van collega-docenten, studenten en ondersteunend personeel te horen en door literatuur te lezen.

Daisy Smeets

Blended onderwijs staat nu hoog op de onderwijsagenda. Dat is mooi, want het heeft veel voordelen....

Daisy Smeets

Blended onderwijs staat nu hoog op de onderwijsagenda. Dat is mooi, want het heeft veel voordelen, maar we moeten niet vergeten dat blended onderwijs geen doel op zich is. Het is een middel om een doel te bereiken. Om de juiste keuzes te maken bij het ontwerpen van onze opleidingen, blended of niet, denk ik dat het belangrijk is om te handelen vanuit een visie waarin de kwaliteit van ons onderwijs het uitgangspunt is.

Claire Vergerio

Ik hoop de mogelijkheden en de valkuilen van blended onderwijs te helpen belichten.

Claire Vergerio

Ik ben gevraagd deel te nemen aan deze werkgroep vanwege de facultaire Casimirprijs. Ik gebruik een aantal digitale hulpmiddelen om mijn colleges dynamischer te maken (presenter's wall, embedded video's in mijn slides...) maar op basis van mijn eigen ervaring in de collegezaal heb ik ernstige bedenkingen bij de poging om de universiteit op grotere schaal te digitaliseren. Ik hoop de mogelijkheden en de valkuilen van blended onderwijs te helpen belichten.

Matthew Longo

Mijn persoonlijke motivatie is om beide kanten van de medaille serieus te nemen: zowel de potentiële voordelen van dit soort pedagogiek, als de nadelen ( wetenschappelijk, moreel, enz.).

Matthew Longo

Mij werd gevraagd deel te nemen, omdat mijn instituut mij ziet als een zeer goede docent die veel geeft om pedagogiek en onderwijsmethoden. Ik sta zeer sceptisch tegenover nieuwe onderwijsmethoden, en vooral tegenover stappen in de richting van digitaal leren. Dit kan een van de redenen zijn waarom ik werd gevraagd, hoewel ik dit niet met het bestuur heb besproken. Mijn persoonlijke motivatie is om beide kanten van de medaille serieus te nemen: zowel de potentiële voordelen van dit soort pedagogiek, als de nadelen ( wetenschappelijk, moreel, enz.).

Annelinde Vandenbroucke

Ik wil graag bijdragen aan een visie op Blended Onderwijs, zodat digitale hulpmiddelen niet alleen worden gebruikt om ze te gebruiken.

Annelinde Vandenbroucke

Ik wil graag bijdragen aan een visie op Blended Onderwijs, zodat digitale hulpmiddelen niet alleen worden gebruikt om ze te gebruiken. In plaats daarvan kunnen digitale hulpmiddelen worden gebruikt om studenten te activeren. Ik wil graag helpen bepalen welke tools en methoden zinvol zijn voor het leerproces van studenten en het plezier van docenten in het lesgeven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.