Universiteit Leiden

nl en

Opleidingscommissie Lerarenopleiding

In de opleidingscommissie (OC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur en de onderwijscommissie over de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud en opbouw van het curriculum en onderwijsfaciliteiten.

De OC bestaat uit 4 studentleden en 4 docentleden. De zittingstermijn van de studenten is een jaar. De zittingstermijn van de docentleden is twee jaar - herverkiezing is mogelijk.

Studiejaar 2018-2019

Studentleden 

  • Stijn Hemel
  • Cecile de Jong
  • Maral Kazikan
  • Arletta Kranendonk

Docentleden

Contact

Studenten met vragen en opmerkingen over, of kritiek op het onderwijsprogramma kunnen te allen tijde bij de OC terecht via het e-mailadres opleidingscommissie@iclon.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie