Universiteit Leiden

nl en

Beleid, Advies en Strategie

De afdeling Beleid, Advies en Strategie (BAS) adviseert opleidingen, instituten en het Faculteitsbestuur over beleid en strategie op het gebied van onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg en maatschappelijke impact.

Daarnaast ondersteunt de afdeling verschillende facultaire commissies:

  • Facultair stembureau
  • Commissie Wetenschap
  • Bibliotheekcommissie
  • Commissie Onderzoeksaanvragen
  • Commissie Ethiek
  • Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation (IAAF)
  • Adviesgroep Diversiteit en Inclusie

BAS bestaat uit twee teams: Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg (O&K) en Onderzoeks- en Impactbeleid (O&I). Samen dragen we bij aan toonaangevend en relevant onderzoek en onderwijs

De afdeling ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit en draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van verschillende facultaire overleggen en adviescommissies. Ook coördineert de afdeling de ontwikkeling en uitvoering van het facultaire onderwijs-, onderzoeks-, impact-, promovendi- en diversiteitsbeleid. De afdeling houdt een overzicht bij van de door het Faculteitsbestuur goedgekeurde documenten (beleid, regelingen en procedures). Dit overzicht is voor elke medewerker van de faculteit toegankelijk in de Faculteitsbestuursmatrix.

 

Database Commissies

De afdeling Beleid, advies en strategie coördineert de benoemingen van studentleden en stafleden in bestuurlijke commissies, zoals het opleidingsbestuur, de opleidingscommissie en de examencommissie. Een overzicht van al deze commissies is te vinden in de Database Commissies

Om inzichtelijk te maken welke stappen doorlopen moeten worden bij het benoemen en ontheffen van stafleden uit bestuurlijke commissies, is een Stappenplan opgesteld. 

Alle correspondentie over benoemingen en ontheffingen leden in bestuurlijke commissies dient te worden gericht aan bestuurlijke_benoemingen@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.