Universiteit Leiden

nl en

Vergaderdata en agenda

Vergadering van 28 juni 2021

Download de agenda van de vergadering voor een overzicht van de onderwerpen.

Download de agenda

De Universiteitsraad bereidt bepaalde onderwerpen voor in commissies en zijn plenaire vergadering. Daarnaast overlegt de Universiteitsraad regelmatig met het College van Bestuur. Na afloop van de overlegvergadering met het College van Bestuur volgt vrijwel altijd een korte besloten raadsvergadering. Tijdens dit overleg worden adviezen definitief vastgesteld en worden instemmingsbesluiten genomen. 

Komende vergaderdata

Universiteitsraadsvergadering

 28 juni 2021   

Overlegvergadering met het College van Bestuur
5 juli 2021

Vergadering bijwonen

Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Bijwonen kan na aanmelding bij de griffier.

Opvragen stukken

De niet-vertrouwelijke stukken kun je opvragen bij de griffier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.