Universiteit Leiden

nl en

Vergaderdata en agenda

De Universiteitsraad bereidt bepaalde onderwerpen voor in commissies en zijn plenaire vergadering. Daarnaast overlegt de Universiteitsraad regelmatig met het College van Bestuur. Na afloop van de overlegvergadering met het College van Bestuur volgt vrijwel altijd een korte besloten raadsvergadering. Tijdens dit overleg worden adviezen definitief vastgesteld en worden instemmingsbesluiten genomen. 

Komende vergaderdata

Universiteitsraadsvergadering

29 januari 2024

25 maart 2024

13 mei 2024

24 juni 2024

19 augustus 2024 (alleen indien nodig)

Overlegvergadering met het College van Bestuur

12 februari 2024

8 april 2024

13 mei 2024

27 mei 2024

8 juli 2024

26 augustus 2024 (alleen indien nodig)

Vergadering bijwonen

Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Bijwonen kan na aanmelding bij op UR@leidenuniv.nl.

Opvragen stukken

De niet-vertrouwelijke stukken kun je opvragen opvragen door te mailen naar UR@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.