Universiteit Leiden

nl en

Vergaderdata en agenda

Vergadering van 29 maart 2021

Download de agenda van de vergadering voor een overzicht van de onderwerpen.

Download de agenda

De Universiteitsraad bereidt bepaalde onderwerpen voor in commissies en zijn plenaire vergadering. Daarnaast overlegt de Universiteitsraad regelmatig met het College van Bestuur. Na afloop van de overlegvergadering met het College van Bestuur volgt vrijwel altijd een korte besloten raadsvergadering. Tijdens dit overleg worden adviezen definitief vastgesteld en worden instemmingsbesluiten genomen. 

Komende vergaderdata

Universiteitsraadsvergadering

17 mei 2021 
28 juni 2021   
(16 augustus 2021)

Overlegvergadering met het College van Bestuur
29 maart 2021
25 mei 2021
5 juli 2021
(23 augustus 2021)

Vergadering bijwonen

Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Bijwonen kan na aanmelding bij de griffier.

Opvragen stukken

De niet-vertrouwelijke stukken kun je opvragen bij de griffier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.