Universiteit Leiden

nl en

Vergaderdata en agenda

Vergadering van 17 augustus

Download de agenda van aankomende vergadering voor een overzicht van de onderwerpen, datum, tijd en locatie.

Download de agenda

De Universiteitsraad bereidt bepaalde onderwerpen voor in commissies en zijn plenaire vergadering. Daarnaast overlegt de Universiteitsraad regelmatig met het College van Bestuur. Na afloop van de overlegvergadering met het College van Bestuur volgt vrijwel altijd een korte besloten raadsvergadering. Tijdens dit overleg worden adviezen definitief vastgesteld en worden instemmingsbesluiten genomen. 

Vergaderdata

Universiteitsraadsvergadering
17 augustus 2020
Overlegvergadering met het College van Bestuur
24 augustus 2020

Vergadering bijwonen

Alle vergaderingen zijn in principe openbaar en vinden plaats in zaal 111 van het Gravensteen of in de faculteitskamer Rechtsgeleerdheid van het Academiegebouw (zie agenda). Bij vragen neem contact op met de griffier.

Opvragen stukken

De niet-vertrouwelijke stukken kunt u opvragen bij de griffier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.