Universiteit Leiden

nl en

Vergaderdata en agenda

De Universiteitsraad bereidt bepaalde onderwerpen voor in commissies en zijn plenaire vergadering. Daarnaast overlegt de Universiteitsraad regelmatig met het College van Bestuur. Na afloop van de overlegvergadering met het College van Bestuur volgt vrijwel altijd een korte besloten raadsvergadering. Tijdens dit overleg worden adviezen definitief vastgesteld en worden instemmingsbesluiten genomen. 

Agenda

Bekijk de eerstvolgende agenda van de Universiteitsraadvergadering

Bekijk agenda

Komende vergaderdata

Universiteitsraadsvergadering

24 januari 2022, online tot 16.30 uur
21 maart 2022
16 mei 2022
27 juni 2022
16 augustus 2022 (indien nodig)

Overlegvergadering met het College van Bestuur

7 februari 2022
4 april 2022
30 mei 2022
4 juli 2022
23 augustus 2022 (indien nodig)

Vergadering bijwonen

Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Bijwonen kan na aanmelding bij de griffier.

Opvragen stukken

De niet-vertrouwelijke stukken kun je opvragen bij de griffier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.