Universiteit Leiden

nl en

Vergaderdata en agenda

De Universiteitsraad bereidt bepaalde onderwerpen voor in commissies en zijn plenaire vergadering. Daarnaast overlegt de Universiteitsraad regelmatig met het College van Bestuur. Na afloop van de overlegvergadering met het College van Bestuur volgt vrijwel altijd een korte besloten raadsvergadering. Tijdens dit overleg worden adviezen definitief vastgesteld en worden instemmingsbesluiten genomen. 

Agenda

Bekijk de agenda van de eerstvolgende vergadering.

Agenda 13 februari 2023

Komende vergaderdata

Universiteitsraadsvergadering

30 januari 2023

20 maart 2023

15 mei 2023

26 juni 2023

21 augustus 2023 – alleen indien nodig

Overlegvergadering met het College van Bestuur

13 februari 2023

3 april 2023

30 mei 2023 (dinsdag i.v.m. Pinksteren)

3 juli 2023

28 augustus 2023 – alleen indien nodig

Vergadering bijwonen

Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Bijwonen kan na aanmelding bij de griffier.

Opvragen stukken

De niet-vertrouwelijke stukken kun je opvragen bij de griffier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.