Universiteit Leiden

nl en

Politieke Wetenschap: Bestuur

Instituutsbestuur ›
Opleidingsbestuur ›
Instituutsraad ›
Raad van Advies ›

Instituutsbestuur

Het Instituut Politieke Wetenschap staat onder leiding van een instituutsbestuur, bestaande uit een of twee wetenschappelijk directeuren en een of twee opleidingsdirecteuren (afkomstig uit het wetenschappelijk personeel) en een onderzoeksdirecteur. Zij worden benoemd voor in beginsel drie jaar. Daarnaast maakt één student uit een van de opleidingen van het Instituut deel uit van het instituutsbestuur (met een termijn van één jaar). Het instituutsbestuur regelt o.a. de werkzaamheden van degenen die tot het instituut behoren en bevordert de samenhang van onderwijs en onderzoek op het wetenschapsgebied van het instituut.

Leden instituutsbestuur

Het instituutsbestuur is als volgt samengesteld:

Contact

Instituutsreglement

Opleidingsbestuur

Het Instituut kent een opleidingsbestuur, bestaande uit de wetenschappelijk directeur(en), de opleidingsdirecteur(en) en het studentlid van het Instituutsbestuur. Het opleidingsbestuur is o.m. belast met de organisatie en integratie van het onderwijs dat wordt gegeven ter uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en adviseert het faculteitsbestuur over inhoud en inrichting van de opleiding.

Opleidingsbestuur BSc Politicologie en MSc Political Science

Contact

Instituutsraad

Het instituut kent ook een instituutsraad, bestaande uit een vertegenwoordiging van het wetenschappelijk personeel en leden van het beheerspersoneel van het instituut. Deze raad heeft tot taak het faculteitsbestuur te adviseren over de samenstelling van het instituutsbestuur en overlegt met en adviseert aan het instituutsbestuur over alle werkzaamheden van het instituutsbestuur.

Leden Instituutsraad 2022-2024

Secretaris Instituutsraad

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het instituutsbestuur over allerlei zaken die het instituut betreffen. Dit advies betreft voornamelijk onderwijs, onderzoek aansluiting arbeidsmarkt en overige instituutszaken.

Samenstelling

De leden die zijn toegetreden tot de Raad van Advies zijn:

  • Christiaan van de Griend (beleidsmedewerker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  • Senna Maatoug (lid Tweede Kamer)
  • Eveline van Rijswijk (programma- en theatermaker, presentator & politiek historica)
  • Rudy Andeweg (emeritus hoogleraar Instituut Politieke Wetenschap)
  • Lejla Kalkan (programmaleider co-creatie Gemeente Amsterdam)
  • Jeroen van Dommelen (woordvoerder Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.