Universiteit Leiden

nl en

Toelatingscommissie

De Toelatingscommissie Masteropleidingen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen beoordeelt of studenten toegelaten worden tot de (research) masteropleiding.

De Toelatingscommissie Pedagogische Wetenschappen is door het bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen aangesteld om  te beoordelen of een verzoek om toelating tot de Masteropleidingen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen gehonoreerd kan worden. De commissie onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Onderwijs en Examenregeling van de Masteropleiding waartoe de kandidaat toegelaten wil worden.

Daarnaast beoordeelt de Toelatingscommissie ook verzoeken om toelating tot de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van kandidaten die op grond van hun vooropleiding niet rechtstreeks kunnen worden toegelaten.

Verzoeken om toelating kunnen niet rechtstreeks bij de Toelatingscommissie worden ingediend. Dit gebeurt via de universitaire Admissions Office.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.